Szkoły i kursy w Zwoleniu

Placówka szkoleniowa ZDZ w Zwoleniu od blisko 15 lat zajmuje wysoką i stabilną pozycję wśród firm oświatowych w powiecie. Powszechne zaufanie klientów zapewnia jej dalszy stabilny rozwój i stwarza możliwości dalszych inwestycji. Oferowane usługi edukacyjne bazują na autorskich rozwiązaniach, które są wynikiem intensywnie prowadzonych prac badawczo-rozwojowych. Za swoje osiągnięcia ZDZ dwukrotnie został laureatem nagrody „Lider Roku”, a także otrzymał „Granitowy Tulipan” i tytuł  „Przyjazny dla biznesu”. Wysoki poziom oferowanych usług edukacyjnych zapewnia System Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009.

ZDZ oferuje kompleksowe usługi edukacyjne, na które składają się:
  • szkoły dla młodzieży i dorosłych
  • kursy i szkolenia
  • szkolenia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS

Szkoły ZDZ w Zwoleniu kształcą młodzież w Liceum Ogólnokształcącym, a dorosłych w Liceum Ogólnokształcącym oraz Szkole Policealnej. Uczniowie uczestniczą w wielu zajęciach pozalekcyjnych, wycieczkach i licznych konkursach naukowych, artystycznych i sportowych. Dobre wyniki w nauce zapewniają wykwalifikowani i doświadczeni nauczyciele, którzy stosują nowatorskie metody edukacyjne.

ZDZ organizuje kursy i szkolenia w różnych zawodach i specjalnościach (blisko 500 własnych programów nauczania). Jest to szansa zdobycia atrakcyjnego zawodu lub podniesienia kwalifikacji, a także uzyskania świadectw, dyplomów, zaświadczeń lub wymaganych prawem uprawnień. Ważnym atutem jednostki szkoleniowej są także kursy organizowane ze środków Unii Europejskiej. Udział środków unijnych sprawia, że uczestnicy nie ponoszą kosztów przeszkolenia.

Placówka oferuje swoim klientom bardzo dobre warunki do nauki, które zapewniają nowoczesne sale wykładowe i pracownie do zajęć praktycznych. Pomieszczenia są przestronne i wygodne, a kształcenie ułatwia stosowanie specjalistycznych urządzeń i wyposażenia technicznego.

© 2017 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

Stroną administruje IThelper.pl - Szablony Joomla na zamowienie

Poprawny kod XHTML 1.0 oraz CSS