Najbliższe kursy we Włoszczowie

Kursy organizowane z wolnego naboru (płatne)

Nazwa szkolenia

Ilość godzin

Planowany termin rozpoczęcia

     
BHP    
BHP dla pracodawców wykonujących zadania służby bhp 60 listopad-grudzień 2016
BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami 16 listopad-grudzień 2016
     
Ekonomia i administracja    
Zamówienia publiczne - nowelizacja ustawy Prawo Zamówień Publicznych  16 zapisy w toku
Pracownik  ds. kadrowo  płacowych (płatnik, płace) 80 zapisy w toku
Księgowość wspomagana techniką komputerową 80 grudzień 2016
     
Energetyka    
Eksploatacja urządzeń, instalacji elektroenergetycznych do 1kv i więcej  32 listopad-grudzień 2016
Palacz CO z uprawnieniami energetycznymi  32 listopad-grudzień 2016
     
Edukacja  i rozwój osobisty    
Kurs przygotowujący na studia "architektura"   listopad-grudzień 2016
Zajęcia plastyczne- rysunek, malarstwo
(wiek bez ograniczeń)
  listopad-grudzień 2016
Kurs z języka angielskiego na poziomie podstawowym, średnio zaawansowanym 64 zapisy w toku
Kurs z języka niemieckiego na poziomie podstawowym  64 zapisy w toku
Podstawy obsługi komputera i Internetu  35 listopad-grudzień 2016
Grafika komputerowa  50 listopad-grudzień 2016
AUTO-CAD  55 listopad-grudzień 2016
Florysta 50 grudzień 2016
     
Handel    
Obsługa kas fiskalnych i terminali 16 listopad-grudzień 2016
Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych 80 grudzień 2016
Magazynier + obsługa wózków jezdniowych  85 listopad-grudzień 2016
Przedstawiciel handlowy  50 grudzień 2016
 
Obsługa i konserwacja maszyn i urządzeń    
Obsługa podestów ruchomch 35 listopad-grudzień 2016
Obsługa wózków jezdniowych z mechanicznym napędem podnoszenia (wózki widłowe) 35 zapisy w toku
Obsługa wózków jezdniowych specjalizowanych ładowarka teleskopowa  52 listopad-grudzień 2016
Konserwator wózków jezdniowych - uprawnienia UDT 69 listopad-grudzień 2016
Obsługa żurawi przenośnych(HDS budowlany ,leśny) - uprawnienia UDT 35

listopad-grudzień 2016

Konserwacja  żurawi przenośnych uprawnienia UDT   120 listopad-grudzień 2016
Obsługa suwnic - uprawnienia UDT  60 listopad-grudzień 2016
Obsługa podestów ruchomych - uprawnienia UDT  49 listopad-grudzień 2016
Obsługa pilarek spalinowych i kos spalinowych  44 listopad-grudzień 2016
   
Pedagogika    
Pedagogiczny dla instruktorów  praktycznej nauki zawodu 80 maj- czerwiec 2016 r.
zapisy w toku
Kierownik wycieczek szkolnych 35 maj- czerwiec 2016 r.
Kurs instruktażowy dla kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży   maj- czerwiec 2016 r.
Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dzieci i mlodzieży 36 maj- czerwiec 2016 r.
Opiekunka dziecięca domowa 110 maj- czerwiec 2016 r.
     
Zdrowie i uroda    
Opiekun osób starszych, chorych i niepełnosprawnych  120 listopad-grudzień 2016
Opiekunka środowiskowa 120 listopad-grudzień 2016
Kosmetyczka z wizażem 80 listopad-grudzień 2016
Fryzjer - stylista 80 zapisy w toku
     
Kwalifikacyjne kursy zawodowe    
Prowadzenie produkcji rolniczej  R3 (rolnik) 650 rozpoczęcie maj 2016 r.
zapisy w toku
Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych E.7 (elektromechanik)   po utworzeniu grupy 15 osób
Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych E8 (elektryk)   po utworzeniu grupy 15 osób
Eksploatacja`maszyn, urządzeń elektrycznych E24  (TE absolwenci po ZSZ )   po utworzeniu grupy 15 osób
Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich  B16 (zbrojarz)   po utworzeniu grupy 15 osób
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie  B5   po utworzeniu grupy 15 osób
Wykonywanie robót stolarskich A13   po utworzeniu grupy 15 osób
Mechanik pojazdów samochodowych 540 po utworzeniu grupy 15 osób
Prowadzenie rachunkowości  A36   po utworzeniu grupy 15 osób
Organizacja transportu kolejowego  A44 600 po utworzeniu grupy 15 osób
Kwalifikacyjne kursy zawodowe realizowane są systemem sobotnio-niedzielnym dwa razy w miesiącu (od 8 do12 miesięcy dla różnych zawodów)

Na zlecenie zakładów pracy i grup zorganizowanych istnieje możliwość zorganizowania dowolnego szkolenia, w dogodnym miejscu i terminie.

Informacje i zapisy

Punkt informacji: Włoszczowa, ul. Młynarska 56, tel. 41 394 28 84, 41 394 21 44, godziny pracy: 800-2000

© 2017 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

Stroną administruje IThelper.pl - Szablony Joomla na zamowienie

Poprawny kod XHTML 1.0 oraz CSS