Włoszczowa - Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych

Zawód Kwalifikacja
Florysta
 • Wykonywanie kompozycji florystycznych  (R.26)
Fryzjer
 • Wykonywanie zabiegów fryzjerskich  (A.19)
Kucharz
 • Sporządzanie potraw i napojów (T. 6)
Mechanik pojazdów samochodowych
 • Diagnozowanie i naprawa zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych (M.18)
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • Montaż systemów suchej zabudowy (B.5)
 • Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich (B.6)
 • Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych (B.7)
Murarz-tynkarz
 • Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich (B.18)
Opiekun medyczny
 • Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej (Z.4)
Opiekun w domu pomocy społecznej
 • Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej (Z.6)
Opiekunka środowiskowa
 • Świadczenie usług opiekuńczych (Z.5)
Piekarz
 • Produkcja wyrobów piekarskich (T.3)
Sprzedawca
 • Prowadzenie sprzedaży (A.18)
Ślusarz
 • Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (M.20)
Technik agrobiznesu
 • Prowadzenie produkcji rolniczej (R.3)
 • Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie (R.6)
Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy (Z.13)
Technik budownictwa
 • Montaż konstrukcji budowlanych (B.20)
 • Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich (B.18)
 • Wykonywanie robót zbrojarskich  i betoniarskich (B.16)
 • Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych (B.33)
 • Sporządzanie kosztorysów  oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej (B.30)
Technik drogownictwa
 • Wykonywanie robót drogowych (B.2)
 • Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych (B.32)
 • Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej (B.30)
Technik handlowiec
 • Prowadzenie sprzedaży (A.18)
 • Prowadzenie działalności handlowej (A.22)
Technik hotelarstwa
 • Planowanie i realizacja usług w recepcji (T.11)
 • Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie (T.12
Technik informatyk
 • Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych (E.12)
 • Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami (E.13)
 • Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami (E.14)
Technik mechanik
 • Montaż i obsługa maszyn i urządzeń  (M.17) lub
 • Użytkowanie obrabiarek skrawających (M.19) lub
 • Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (M.20)
Technik rachunkowości
 • Prowadzenie rachunkowości (A.36)
 • Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych (A.65)
Technik spedytor
 • Organizacja i nadzorowanie transportu (A.28)
 • Obsługa klientów i kontrahentów (A.29)
Technik technologii drewna
 • Wytwarzanie wyrobów stolarskich (A.13)
 • Organizacja  i prowadzenie procesów przetwarzania drewna (A.50)
Technik turystyki wiejskiej
 • Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich (T.7)
 • Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego (T.8)
Technik usług fryzjerskich
 • Wykonywanie zabiegów fryzjerskich (A.19)
 • Projektowanie fryzur (A.23)
Technik usług kosmetycznych
 • Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy (A.61)
 • Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp (A.62)
Technik żywienia i usług gastronomicznych
 • Sporządzanie potraw i napojów (T. 6)
 • Organizacja żywienia i usług gastronomicznych (T.15)
   
Wędliniarz
 • Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych (T.5)

Zasady rekrutacji
Kandydaci na kwalifikacyjne kursy zawodowe składają w sekretariacie szkoły:

 • świadectwo ukończenia szkoły najwyższego stopnia
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe lub inny równorzędny dokument lub świadectwo uzyskania tytułu zawodowego
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w określonym zawodzie
 • 1 fotografię
 • wpisowe - o ile jest wymagane w danej szkole
 • podanie o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy
 • kserokopię dowodu tożsamości potwierdzona za zgodność z oryginałem


Kandydaci podpisują również umowę dotyczącą warunków kształcenia i zasad odpłatności słuchacza.

Pobierz podanie o przyjęcie na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy (pdf)

Aby otworzyć powyższe dokumenty, potrzebujesz programu Adobe Acrobat Reader.
Program można bezpłatnie pobrać klikając w link.


Informacje i zapisy

Punkt informacji: Zakład Doskonalenia Zawodowego
Włoszczowa, ul. Młynarska 56, tel. 41 394 28 84, 41 394 21 44

 

© 2017 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

Stroną administruje IThelper.pl - Szablony Joomla na zamowienie

Poprawny kod XHTML 1.0 oraz CSS