Szkoły i kursy we Włoszczowie

 
Placówka szkoleniowa ZDZ we Włoszczowie jako jedna z nielicznych instytucji w regionie działa już od 1947 roku. Dzięki swojej wieloletniej tradycji i doświadczeniu w kształceniu lokalnej społeczności oraz nowoczesnym podejściu do potrzeb edukacyjnych młodzieży i dorosłych, zdobyła sobie ugruntowaną pozycję na rynku usług oświatowych. Nad jakością kształcenia czuwa System Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009 oraz wyśrubowane standardy nauczania.


ZDZ oferuje kompleksowe usługi edukacyjne, na które składają się:
  • szkoły dla młodzieży i dorosłych
  • kursy i szkolenia
  • szkolenia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS

W Szkołach ZDZ we Włoszczowie młodzież kształci się w Technikum Zawodowym, a dorośli w Liceum Ogólnokształcącym i Szkole Policealnej. Uczniowie wyjeżdżają na praktyki zagraniczne organizowane w krajach unijnych w ramach programu Leonardo da Vinci. Uczestniczą również w wielu zajęciach pozalekcyjnych, wycieczkach i licznych konkursach naukowych, artystycznych i sportowych.

ZDZ organizuje kursy i szkolenia w różnych zawodach i specjalnościach (blisko 500 własnych programów nauczania). Jest to szansa zdobycia atrakcyjnego zawodu lub podniesienia kwalifikacji, a także uzyskania świadectw, dyplomów, zaświadczeń lub wymaganych prawem uprawnień. Ważnym atutem jednostki szkoleniowej są także kursy organizowane ze środków Unii Europejskiej. Udział środków UE sprawia, że uczestnicy nie ponoszą kosztów przeszkolenia.

Budynek ZDZ we Włoszczowie jest powszechnie znany jako miejsce, w którym klienci mogą w komfortowych warunkach zdobywać wykształcenie oraz umiejętności praktyczne. Zarówno sale wykładowe, jak i pracownie do nauki zawodu spełniają wysokie wymagania stawiane nowoczesnej placówce edukacyjnej. Nie brakuje w nich specjalistycznych urządzeń, sprzętu, odpowiednich narzędzi i przyrządów, a także pomocy dydaktycznych, które dodatkowo wpływają na efektywność nauki.

© 2017 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

Stroną administruje IThelper.pl - Szablony Joomla na zamowienie

Poprawny kod XHTML 1.0 oraz CSS