Szkoły i kursy w Staszowie

 
Placówka ZDZ w Staszowie już od 15 lat działa na rynku usług oświatowych w powiecie staszowskim, skutecznie dbając o wysoki poziom wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wśród lokalnej społeczności. Na bieżąco aktualizowana oferta edukacyjna, dopasowana jest do potrzeb zarówno klientów indywidualnych, jak i firm i instytucji. Wysoką jakość oferowanych usług zapewnia System Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009, kadra fachowców oświatowych i dynamizm w zarządzaniu.

ZDZ oferuje kompleksowe usługi edukacyjne, na które składają się:
  • szkoły dla młodzieży i dorosłych
  • kursy i szkolenia
  • szkolenia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS

W Szkołach ZDZ w Staszowie dorośli kształcą się w Liceum Ogólnokształcącym i Szkole Policealnej. Dobre wyniki w nauce zapewniają wykwalifikowani i doświadczeni nauczyciele, którzy stosują nowatorskie metody edukacyjne.

ZDZ organizuje kursy i szkolenia w różnych zawodach i specjalnościach (blisko 500 własnych programów nauczania). Jest to szansa zdobycia atrakcyjnego zawodu lub podniesienia kwalifikacji, a także uzyskania świadectw, dyplomów, zaświadczeń lub wymaganych prawem uprawnień. Ważnym atutem jednostki szkoleniowej są także kursy organizowane ze środków Unii Europejskiej. Udział środków UE sprawia, że uczestnicy nie ponoszą kosztów przeszkolenia.

Staszowski ZDZ dysponuje nowoczesnymi salami wykładowymi i pracowniami do nauki zawodu. Wszystkie pomieszczenia wyposażone są w pomoce naukowe i urządzenia wspomagające kształcenie. Baza lokalowo-sprzętowa, kwalifikacje kadry dydaktycznej, bogactwo oferty edukacyjnej i gwarancja najwyższej jakości nauki przyciągają corocznie nowych klientów, a innych skłaniają do ponownego skorzystania tu z dalszego rozwoju swojej wiedzy i kwalifikacji.

© 2017 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

Stroną administruje IThelper.pl - Szablony Joomla na zamowienie

Poprawny kod XHTML 1.0 oraz CSS