Starachowice - Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych

Zawód Kwalifikacja
Cukiernik
 • Produkcja wyrobów cukierniczych (T.4)
Elektromechanik pojazdów samochodowych
 • Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych (M.12)
Elektryk
 • Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych (E.7)
 • Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych (E.8)
Florysta
 • Wykonywanie kompozycji florystycznych  (R.26)
Fryzjer
 • Wykonywanie zabiegów fryzjerskich  (A.19)
Krawiec
 • Wykonywanie usług krawieckich (A.12)
Kucharz
 • Sporządzanie potraw i napojów (T. 6)
Mechanik pojazdów samochodowych
 • Diagnozowanie i naprawa zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych (M.18)
Monter mechatronik
 • Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych (E.3)
 • Użytkowanie urządzeń i systemów mechatronicznych (E.4)
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • Montaż systemów suchej zabudowy (B.5)
 • Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich (B.6)
 • Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych (B.7)
Murarz-tynkarz
 • Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich (B.18)
Opiekun w domu pomocy społecznej
 • Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej (Z.6)
Opiekunka dziecięca 
 • Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka ( Z.11)
Opiekunka środowiskowa
 • Świadczenie usług opiekuńczych (Z.5)
Sprzedawca
 •  Prowadzenie sprzedaży (A.18)
Technik administracji
 • Obsługa klienta w jednostkach administracji (A.68)
Technik agrobiznesu
 • Prowadzenie produkcji rolniczej (R.3)
 • Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie (R.6)
Technik budownictwa
 • Montaż konstrukcji budowlanych (B.20)
 • Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich (B.18)
 • Wykonywanie robót zbrojarskich  i betoniarskich (B.16)
 • Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych (B.33)
 • Sporządzanie kosztorysów  oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej (B.30)
Technik drogownictwa
 • Wykonywanie robót drogowych (B.2)
 • Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych (B.32)
 • Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej (B.30)
Technik ekonomista
 • Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji (A.35)
 • Prowadzenie rachunkowości (A.36)
Technik elektryk
 • Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych (E.8)
 • Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji e
 • Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych (E.7)
 • lektrycznych (E.24)
Technik farmaceutyczny
 • Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi (Z.19)
Technik geodeta
 • Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów (B.34)
 • Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych (B.35)
 • Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami (B36)
Technik handlowiec
 • Prowadzenie sprzedaży (A.18)
 • Prowadzenie działalności handlowej (A.22)
Technik hotelarstwa
 • Planowanie i realizacja usług w recepcji (T.11)
 • Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie (T.12
Technik informatyk
 • Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych (E.12)
 • Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami (E.13)
 • Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami (E.14)
Technik księgarstwa
 • Prowadzenie sprzedaży (A.18)
Technik logistyk
 • Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania  (A.30)
 • Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych (A.31)
 • Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i  informacji w jednostkach organizacyjnych  (A.32)
Technik masażysta
 • Świadczenie usług w zakresie masażu (Z.1)
Technik ochrony fizycznej osób i mienia
 • Ochrona osób i mienia (Z.3)
Technik ogrodnik
 • Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych (R.5)
 • Planowanie i organizacja prac ogrodniczych (R.18)

Technik pojazdów samochodowych

 • Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych (M.18)
 • Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych (M.12)
 • Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych (M.42)
Technik rachunkowości
 • Prowadzenie rachunkowości (A.36)
 • Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych (A.65)
Technik rolnik
 • Prowadzenie produkcji rolniczej (R.3)
 • Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (R.16)
Technik spedytor
 • Organizacja i nadzorowanie transportu (A.28)
 • Obsługa klientów i kontrahentów (A.29)
Technik technologii drewna
 • Wytwarzanie wyrobów stolarskich (A.13)
 • Organizacja  i prowadzenie procesów przetwarzania drewna (A.50)
Technik technologii żywności
 • Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń (T.2)
 • Produkcja wyrobów piekarskich (T.3)
 • Produkcja wyrobów cukierniczych (T.4)
 • Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych (T.5)
 • Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych (T.16)
Technik usług fryzjerskich
 • Wykonywanie zabiegów fryzjerskich (A.19)
 • Projektowanie fryzur (A.23)
Technik usług kosmetycznych
 • Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp (A.62)
 • Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy (A.61)
Technik weterynarii
 • Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt (R.9)
 • Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych (R.10)
 • Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej (R.11)
Technik żywienia i usług gastronomicznych
 • Sporządzanie potraw i napojów (T. 6)
 • Organizacja żywienia i usług gastronomicznych (T.15)
Terapeuta zajęciowy
 • Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej (Z.9)
Wędliniarz
 • Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych (T.5)

Zasady rekrutacji
Kandydaci na kwalifikacyjne kursy zawodowe składają w sekretariacie szkoły:

 • świadectwo ukończenia szkoły najwyższego stopnia
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe lub inny równorzędny dokument lub świadectwo uzyskania tytułu zawodowego
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w określonym zawodzie
 • 1 fotografię
 • wpisowe - o ile jest wymagane w danej szkole
 • podanie o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy
 • kserokopię dowodu tożsamości potwierdzona za zgodność z oryginałem


Kandydaci podpisują również umowę dotyczącą warunków kształcenia i zasad odpłatności słuchacza.

Pobierz podanie o przyjęcie na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy (pdf)

Aby otworzyć powyższe dokumenty, potrzebujesz programu Adobe Acrobat Reader.
Program można bezpłatnie pobrać klikając w link.


Informacje i zapisy

Punkt informacji: Zakład Doskonalenia Zawodowego
Starachowice, ul. Wojska Polskiego 15, tel. 41 274 75 44

 

 

 

 

© 2017 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

Stroną administruje IThelper.pl - Szablony Joomla na zamowienie

Poprawny kod XHTML 1.0 oraz CSS