Szkoły i kursy w Starachowicach

 
Placówka szkoleniowa w ZDZ w Starachowicach dysponuje niepowtarzalną wiedzą i unikatowymi zasobami, których połączenie daje instytucji czołową pozycję na lokalnym rynku oświatowym. Troska o klienta i partnerska współpraca oraz dynamiczna reakcja na zmiany na rynku pracy, przekładają się na zadowolenie i zaufanie klientów, którzy już od blisko 55 lat otrzymują zawsze rzetelne, solidne i aktualne wykształcenie i kwalifikacje. Wysoki poziom oferowanych usług edukacyjnych zapewnia System Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009.

starachowice2W Starachowicach działalność edukacyjna prowadzona jest w dwóch nowoczesnych bazach dydaktycznych, z których każda specjalizuje się w prowadzeniu innych form kształcenia. Pierwsze zdjęcie prezentuje Szkoły ZDZ w Starachowicach przy ul. Wojska Polskiego 15, drugie Centrum Kształcenia Zawodowego ZDZ przy ul. Radomskiej 29. Budynki te i ich wyposażenie zapewniają najwyższe standardy kształcenia i komfort nauki.ZDZ oferuje kompleksowe usługi edukacyjne, na które składają się:
  • szkoły dla młodzieży i dorosłych
  • kursy i szkolenia
  • szkolenia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS

W Szkołach ZDZ w Starachowicach młodzież kształci się w Gimnazjum, Technikum i Szkole Policealnej, a dorośli w Liceum Ogólnokształcącym, a także Szkole Policealnej. Uczniowie wyjeżdżają na praktyki zagraniczne organizowane w krajach unijnych w ramach programu Leonardo da Vinci. Uczestniczą również w wielu zajęciach pozalekcyjnych, wycieczkach i licznych konkursach naukowych, artystycznych i sportowych.

ZDZ organizuje kursy i szkolenia w różnych zawodach i specjalnościach (blisko 500 własnych programów nauczania). Jest to szansa zdobycia atrakcyjnego zawodu lub podniesienia kwalifikacji, a także uzyskania świadectw, dyplomów, zaświadczeń lub wymaganych prawem uprawnień. Ważnym atutem jednostki szkoleniowej są także kursy organizowane ze środków Unii Europejskiej. Udział środków unijnych sprawia, że uczestnicy nie ponoszą kosztów przeszkolenia.

Baza dydaktyczna należy do najnowocześniejszych obiektów oświatowych nie tylko w powiecie starachowickim, ale także w regionie. Do dyspozycji klientów znajdują się doskonale wyposażone sale wykładowe, w których powszechnie stosuje się multimedialny sprzęt i profesjonalne pomoce naukowe. Pracownie do nauki zawodu są świetnie dostosowane do kształcenia praktycznego, dzięki przestronnym pomieszczeniom, specjalistycznym urządzeniom, narzędziom i przyrządom, wśród których nie brakuje nowoczesnych maszyn CNC. W 2010 roku oddany do użytku został nowoczesny budynek na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice”, a w nim m.in. pracownia spawalnicza, wyposażona w sprzęt do spawania najpopularniejszymi obecnie metodami MAG/MIG i TIG.

Placówka słynie z dynamicznej działalności na rzecz mieszkańców powiatu Starachowickiego, za którą została nagrodzona m.in. odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej” przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz statuetką „Jupitery 2007, 2009 i 2010” Starachowickiego Centrum Kultury.

Baza dydatkyczna Szkół ZDZ w Starachowicach przy ul. Wojska Polskiego 15 Baza dydatkyczna Centrum Kształcenia Zawodowego ZDZ w Starachowicach przy ul. Radomskiej 29 (na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej)

© 2017 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

Stroną administruje IThelper.pl - Szablony Joomla na zamowienie

Poprawny kod XHTML 1.0 oraz CSS