Skarżysko-Kamienna - Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych

Zawód Kwalifikacja
Asystent osoby niepełnosprawnej
 • Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej (Z.8)
Cukiernik
 • Produkcja wyrobów cukierniczych (T.4)
Elektromechanik pojazdów samochodowych
 • Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych (M.12)
Florysta
 • Wykonywanie kompozycji florystycznych  (R.26)
Fryzjer
 • Wykonywanie zabiegów fryzjerskich  (A.19)
Kucharz
 • Sporządzanie potraw i napojów (T. 6)
Mechanik pojazdów samochodowych
 • Diagnozowanie i naprawa zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych (M.18)
Murarz-tynkarz
 • Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich (B.18)
Opiekun w domu pomocy społecznej
 • Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej (Z.6)
Opiekunka środowiskowa
 • Świadczenie usług opiekuńczych (Z.5)
Piekarz
 • Produkcja wyrobów piekarskich (T.3)
Sprzedawca
 • Prowadzenie sprzedaży (A.18)
Stolarz
 • Wytwarzanie wyrobów stolarskich (A.13)
Technik administracji
 • Obsługa klienta w jednostkach administracji (A.68)
Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy (Z.13)
Technik elektroenergetyk transportu szynowego
 • Montaż i eksploatacja sieci zasilających oraz trakcji elektrycznej (E.25)
 • Montaż i eksploatacja środków transportu szynowego (E.26)
Technik informatyk
 • Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych (E.12)
 • Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami (E.13)
 • Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami (E.14)
Technik ochrony fizycznej osób i mienia
 • Ochrona osób i mienia (Z.3)
Technik rachunkowości
 • Prowadzenie rachunkowości (A.36)
 • Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych (A.65)
Technik transportu drogowego
 • Eksploatacja środków transportu drogowego (A.69)
 • Organizacja przewozu środkami transportu drogowego (A.70)
Technik transportu kolejowego
 • Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów (A.44)
 • Planowanie i realizacja przewozów kolejowych (A.45)
Technik usług kosmetycznych
 • Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy (A.61)
 • Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp (A.62)
Technik weterynarii
 • Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt (R.9)
 • Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych (R.10)
 • Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej (R.11)

Zasady rekrutacji
Kandydaci na kwalifikacyjne kursy zawodowe składają w sekretariacie szkoły:

 • świadectwo ukończenia szkoły najwyższego stopnia
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe lub inny równorzędny dokument lub świadectwo uzyskania tytułu zawodowego
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w określonym zawodzie
 • 1 fotografię
 • wpisowe - o ile jest wymagane w danej szkole
 • podanie o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy
 • kserokopię dowodu tożsamości potwierdzona za zgodność z oryginałem


Kandydaci podpisują również umowę dotyczącą warunków kształcenia i zasad odpłatności słuchacza.

Pobierz podanie o przyjęcie na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy (pdf)

Aby otworzyć powyższe dokumenty, potrzebujesz programu Adobe Acrobat Reader.
Program można bezpłatnie pobrać klikając w link.


Informacje i zapisy

Punkt informacji: Zakład Doskonalenia Zawodowego
Skarżysko-Kamienna, ul. Metalowców 54, tel. 41 253 04 83, 41 252 38 34

 

 

 

 

© 2017 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

Stroną administruje IThelper.pl - Szablony Joomla na zamowienie

Poprawny kod XHTML 1.0 oraz CSS