Szkoły i kursy w Skarżysku-Kamiennej

skarzyskoPlacówka szkoleniowa ZDZ w Skarżysku-Kamiennej to dynamiczna i kreatywna instytucja oświatowa, która od ponad 50 lat całą swoją energię przekłada na zapewnienie mieszkańcom powiatu skarżyskiego kompleksowych usług edukacyjnych. Bogactwo oferty usług, dynamizm w działaniu i wieloletnie doświadczenie pozwoliły zdobyć powszechne zaufanie i renomę firmy, do której się chętnie wraca. Wysoki poziom oferowanych usług edukacyjnych gwarantuje System Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009.

ZDZ oferuje kompleksowe usługi edukacyjne, na które składają się:
  • szkoły dla młodzieży i dorosłych
  • kursy i szkolenia
  • szkolenia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS

W Szkołach ZDZ w Skarżysku-Kamiennej dorośli kształcą się w Szkole Policealnej. Dobre wyniki w nauce zapewniają wykwalifikowani i doświadczeni nauczyciele, których fachowe techniki przekazywania wiedza pozwalają absolwentom zdobyć solidne wykształcenie i stabilną pozycję na rynku pracy.

ZDZ organizuje kursy i szkolenia w różnych zawodach i specjalnościach (blisko 500 własnych programów nauczania). Jest to szansa zdobycia atrakcyjnego zawodu lub podniesienia kwalifikacji, a także uzyskania świadectw, dyplomów, zaświadczeń lub wymaganych prawem uprawnień. Ważnym atutem jednostki szkoleniowej są także kursy organizowane ze środków Unii Europejskiej. Udział środków unijnych sprawia, że uczestnicy nie ponoszą kosztów przeszkolenia.

Placówka zlokalizowana jest w nowoczesnym budynku, odpowiednio dostosowanym do prowadzenia różnorodnych form kształcenia. Zarówno sale wykładowe, jak i pracownie do praktycznej nauki zawodu wyposażone są w specjalistyczne urządzenia, sprzęt oraz pomoce naukowe. Baza dydaktyczna, profesjonalna kadra i innowacyjne metody kształcenia zapewniają efekty edukacyjne zgodnie z zapotrzebowaniem klientów.

© 2017 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

Stroną administruje IThelper.pl - Szablony Joomla na zamowienie

Poprawny kod XHTML 1.0 oraz CSS