Sandomierz - Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych

Zawód Kwalifikacja
Opiekun w domu pomocy społecznej
  • Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej (Z.6)
Technik turystyki wiejskiej
  • Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich (T.7)
  • Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego (T.8)

Zasady rekrutacji
Kandydaci na kwalifikacyjne kursy zawodowe składają w sekretariacie szkoły:

  • świadectwo ukończenia szkoły najwyższego stopnia
  • dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe lub inny równorzędny dokument lub świadectwo uzyskania tytułu zawodowego
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w określonym zawodzie
  • 1 fotografię
  • wpisowe - o ile jest wymagane w danej szkole
  • podanie o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy
  • kserokopię dowodu tożsamości potwierdzona za zgodność z oryginałem


Kandydaci podpisują również umowę dotyczącą warunków kształcenia i zasad odpłatności słuchacza.

Pobierz podanie o przyjęcie na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy (pdf)

Aby otworzyć powyższe dokumenty, potrzebujesz programu Adobe Acrobat Reader.
Program można bezpłatnie pobrać klikając w link.


Informacje i zapisy

Punkt informacji: Zakład Doskonalenia Zawodowego
Sandomierz, ul. Koseły 22, tel. 601 528 430

 

 

 

 

© 2017 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

Stroną administruje IThelper.pl - Szablony Joomla na zamowienie

Poprawny kod XHTML 1.0 oraz CSS