Szkoły i kursy w Sandomierzu

 
Placówka szkoleniowa ZDZ w Sandomierzu stawia sobie za cel szerzenie oświaty wśród mieszkańców powiatu sandomierskiego, z sukcesem prowadząc swoją działalność już od ponad 15 lat. Oferowane usługi cieszą się niesłabnącym zaufaniem klientów, którzy mogą zawsze liczyć na życzliwość i profesjonalizm zespołu pracowników, kompleksową ofertę edukacyjną, a także wysoką jakość kształcenia zapewnioną przez System Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009.


ZDZ oferuje kompleksowe usługi edukacyjne, na które składają się:
  • kursy i szkolenia
  • szkolenia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS

ZDZ organizuje kursy i szkolenia w różnych zawodach i specjalnościach (blisko 500 własnych programów nauczania). Jest to szansa zdobycia atrakcyjnego zawodu lub podniesienia kwalifikacji, a także uzyskania świadectw, dyplomów, zaświadczeń lub wymaganych prawem uprawnień. Ważnym atutem jednostki szkoleniowej są także kursy organizowane ze środków Unii Europejskiej. Udział środków unijnych sprawia, że uczestnicy nie ponoszą kosztów przeszkolenia.

Efektywne kształcenie zapewnia odpowiednio przystosowana baza dydaktyczna, na którą składają się nowoczesne sale wykładowe i pracownie do praktycznej nauki zawodu. Ich wyposażenie w pełni spełnia wysokie standardy współczesnej edukacji. Podczas nauki wykorzystywane są urządzenia multimedialne, pomoce dydaktyczne oraz sprzęt do ćwiczeń umiejętności zawodowych.

© 2017 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

Stroną administruje IThelper.pl - Szablony Joomla na zamowienie

Poprawny kod XHTML 1.0 oraz CSS