Radom - Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Zawód Kwalifikacja
Asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej
 • Przygotowanie i organizacja produkcji filmowej/telewizyjnej (S.9)
Cukiernik
 • Produkcja wyrobów cukierniczych (T.4)
Elektromechanik pojazdów samochodowych
 • Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych (M.12)
Fryzjer
 • Wykonywanie zabiegów fryzjerskich  (A.19)
Kelner
 • Wykonywanie usług kelnerskich (T.9)
 • Organizacja usług gastronomicznych (T.10)
Krawiec
 • Wykonywanie usług krawieckich (A.12)
Kucharz
 • Sporządzanie potraw i napojów (T. 6)
Opiekun w domu pomocy społecznej
 • Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej (Z.6)
Piekarz
 • Produkcja wyrobów piekarskich (T.3)
Ślusarz
 • Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (M.20)
Technik administracji
 • Obsługa klienta w jednostkach administracji (A.68)
Technik agrobiznesu
 • Prowadzenie produkcji rolniczej (R.3)
 • Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie (R.6)
Technik archiwista
 • Organizacja i prowadzenie archiwum (A.63)
 • Opracowywanie materiałów archiwalnych (A.64)
Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy (Z.13)
Technik dentystyczny
 • Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji oraz epitez twarzy (Z.17)
Technik ekonomista
 • Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji (A.35)
 • Prowadzenie rachunkowości (A.36)
Technik elektroenergetyk transportu szynowego
 • Montaż i eksploatacja sieci zasilających oraz trakcji elektrycznej (E.25)
 • Montaż i eksploatacja środków transportu szynowego (E.26)
Technik farmaceutyczny
 • Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi (Z.19)
Technik handlowiec
 • Prowadzenie sprzedaży (A.18)
 • Prowadzenie działalności handlowej (A.22)
Technik informatyk
 • Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych (E.12)
 • Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami (E.13)
 • Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami (E.14)
Technik logistyk
 • Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów  i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania  (A.30)
 • Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych (A.31)
 • Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów  i  informacji w jednostkach organizacyjnych  (A.32)
Technik mechatronik
 • Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych (E.3)
 • Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych (E.18)
 • Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych (E.19)
Technik obsługi turystycznej
 • Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych (T.13)
 • Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych (T.14)
Technik ochrony fizycznej osób i mienia
 • Ochrona osób i mienia (Z.3)
Technik organizacji reklamy
 • Sprzedaż produktów i usług reklamowych (A.26)
 • Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej (A.27)
Technik rachunkowości
 • Prowadzenie rachunkowości (A.36)
 • Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych (A.65)
Technik spedytor
 • Organizacja i nadzorowanie transportu (A.28)
 • Obsługa klientów i kontrahentów (A.29)
Technik technologii ceramicznej
 • Przygotowywanie surowców i mas ceramicznych (A.2)
 • Formowanie, suszenie i wypalanie półfabrykatów ceramicznych (A.3)
 • Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania wyrobów ceramicznych (A.51)
Technik technologii odzieży
 • Wykonywanie usług krawieckich (A.12)
 • Projektowanie wyrobów odzieżowych  (A.48)
Technik transportu drogowego
 • Eksploatacja środków transportu drogowego (A.69)
 • Organizacja przewozu środkami transportu drogowego (A.70)
Technik transportu kolejowego
 • Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów (A.44)
 • Planowanie i realizacja przewozów kolejowych (A.45)
Technik usług fryzjerskich
 • Wykonywanie zabiegów fryzjerskich (A.19)
 • Projektowanie fryzur (A.23)
Technik usług kosmetycznych
 • Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy (A.61)
 • Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp (A.62)
Technik żywienia i usług gastronomicznych
 • Sporządzanie potraw i napojów (T. 6)
 • Organizacja żywienia i usług gastronomicznych (T.15)
Wędliniarz
 • Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych (T.5)

Zasady rekrutacji
Kandydaci na kwalifikacyjne kursy zawodowe składają w sekretariacie szkoły:

 • świadectwo ukończenia szkoły najwyższego stopnia
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe lub inny równorzędny dokument lub świadectwo uzyskania tytułu zawodowego
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w określonym zawodzie
 • 1 fotografię
 • wpisowe - o ile jest wymagane w danej szkole
 • podanie o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy
 • kserokopię dowodu tożsamości potwierdzona za zgodność z oryginałem


Kandydaci podpisują również umowę dotyczącą warunków kształcenia i zasad odpłatności słuchacza.

Pobierz podanie o przyjęcie na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy (pdf)

Aby otworzyć powyższe dokumenty, potrzebujesz programu Adobe Acrobat Reader.
Program można bezpłatnie pobrać klikając w link.


Informacje i zapisy

Punkt informacji: Zakład Doskonalenia Zawodowego
Radom, ul. Saska 4/6, tel. 48 331 05 23

 

 

 

 

© 2017 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

Stroną administruje IThelper.pl - Szablony Joomla na zamowienie

Poprawny kod XHTML 1.0 oraz CSS