Szkoły i kursy w Radomiu

Placówka szkoleniowa ZDZ w Radomiu należy do najbardziej renomowanych instytucji edukacyjnych w regionie, umiejętnie łącząc ponad 65-letnie doświadczenie z nowoczesnym i dynamicznym działaniem. Misją placówki jest tworzenie i oferowanie rozwiązań, które umożliwiają klientom oraz partnerom odkrywanie i wykorzystywanie nowych możliwości edukacyjnych. Wśród mieszkańców południowego Mazowsza cieszy się zaufaniem i wielką przychylnością. Za swoje osiągnięcia ZDZ dwukrotnie został laureatem nagrody „Lider Roku”, a także otrzymał „Granitowy Tulipan” i tytuł  „Przyjazny dla biznesu”.

ZDZ oferuje kompleksowe usługi edukacyjne, na które składają się:
  • szkoły dla młodzieży i dorosłych
  • kursy i szkolenia
  • szkolenia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS

Szkoły ZDZ w Radomiu kształcą młodzież w Technikum, a także Liceum Ogólnokształcącym i Szkole Policealnej, a dorosłych w Liceum Ogólnokształcącym, Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym oraz Technikum Uzupełniającym i Szkole Policealnej. Uczniowie wyjeżdżają na praktyki zagraniczne organizowane w krajach Unii Europejskiej w ramach programu Leonardo da Vinci. Uczestniczą również w wielu zajęciach pozalekcyjnych, wycieczkach i licznych konkursach naukowych, artystycznych i sportowych.

ZDZ organizuje kursy i szkolenia w różnych zawodach i specjalnościach (blisko 500 własnych programów nauczania). Jest to szansa zdobycia atrakcyjnego zawodu lub podniesienia kwalifikacji, a także uzyskania świadectw, dyplomów, zaświadczeń lub wymaganych prawem uprawnień. Ważnym atutem jednostki szkoleniowej są także kursy organizowane ze środków Unii Europejskiej. Udział środków unijnych sprawia, że uczestnicy nie ponoszą kosztów przeszkolenia.

Istotną zaletą radomskiej placówki ZDZ jest rozbudowana baza lokalowa, na którą składają się nowoczesne sale wykładowe i pracownie do nauki zawodu. Wszystkie pomieszczenia dydaktyczne stwarzają doskonałe warunki do kształcenia prowadzonego, z wykorzystaniem najnowocześniejszych środków technicznych. W ogromnym stopniu jest to zasługą świetnego wyposażania, rozmaitych urządzeń, narzędzi, przyrządów i fachowych pomocy naukowych.

© 2017 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

Stroną administruje IThelper.pl - Szablony Joomla na zamowienie

Poprawny kod XHTML 1.0 oraz CSS