Szkoły i kursy w Pińczowie

 
Placówka szkoleniowa ZDZ w Pińczowie jest znaną i cenioną instytucją oświatową, która z dużymi osiągnięciami już od 20 lat dba o wykształcenie mieszkańców Ponidzia. Wszyscy klienci mogą zawsze liczyć na profesjonalne i indywidualne spełnienie potrzeb edukacyjnych, zgodnie z najwyższymi standardami współczesnego kształcenia. Wysoki poziom oferowanych usług edukacyjnych zapewnia System Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009.

ZDZ oferuje kompleksowe usługi edukacyjne, na które składają się:
  • szkoły dla dorosłych
  • kursy i szkolenia
  • szkolenia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS

W Szkołach ZDZ w Pińczowie osoby dorosłe kształcą się w Liceum Ogólnokształcącym i Szkole Policealnej. Dobre wyniki w nauce zapewniają wykwalifikowani i doświadczeni nauczyciele, którzy stosują nowatorskie metody edukacyjne.

ZDZ organizuje kursy i szkolenia w różnych zawodach i specjalnościach (blisko 500 własnych programów nauczania). Jest to szansa zdobycia atrakcyjnego zawodu lub podniesienia kwalifikacji, a także uzyskania świadectw, dyplomów, zaświadczeń lub wymaganych prawem uprawnień. Ważnym atutem jednostki szkoleniowej są także kursy organizowane ze środków Unii Europejskiej. Udział środków unijnych sprawia, że uczestnicy nie ponoszą kosztów przeszkolenia.

Placówka szkoleniowa dysponuje nowoczesnym zapleczem lokalowym i technicznym, które zapewnia odpowiedni poziom kształcenia w szkołach i na kursach. Naukę w salach wykładowych wspomagają specjalistyczne urządzenia multimedialne oraz pomoce dydaktyczne. Pracownie do praktycznej nauki zawodu wyposażone są w sprzęt i urządzenia, stosownie do konkretnych potrzeb edukacyjnych.

© 2017 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

Stroną administruje IThelper.pl - Szablony Joomla na zamowienie

Poprawny kod XHTML 1.0 oraz CSS