Najbliższe kursy w Ostrowcu Świętokrzyskim

Kursy organizowane z wolnego naboru (płatne)

Nazwa szkolenia

Liczba godzin

Planowany termin rozpoczęcia

BHP    
BHP - szkolenie okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami 16 po zebraniu się grupy
BHP - szkolenie okresowe osob wykonujących zadania służb bhp 32 po zebraniu się grupy
BHP - szkolenie okresowe dla pracowników na stanowiskach administracyjno - biurowych 8 po zebraniu się grupy
BHP - szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych 8 po zebraniu się grupy
Energetyka
Egzamin kwalifikacyjny na stanowisku eksploatacji i dozoru Grupa 1, 2 , 3 (uprawnienia SEP,  palacz kotłów c.o.)

luty 2017r.

Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV 20

luty 2017r.

Eksploatacja urządzeń energetycznych 25 po zebraniu się grupy
Eksploatacja urządzeń gazowych 25 po zebraniu się grupy
Palacz kotłów centralnego ogrzewania opalanych paliwem stałym, ciekłym lub gazowym 16 luty 207r.
Obsługa i konserwacja maszyn i urządzeń    
Obsługa wózków podnośnikowych z mechanicznym napędem pdnoszenia 35 po zebraniu się grupy
Obsługa suwnic 35 po zebraniu się grupy
Konserwator wózków jezdniowych 69 po zebraniu się grupy
Konserwator suwnic ogólnego przeznaczenia 55

po zebraniu się grupy

Ekonomia
Księgowość komputerowa 80 po zebraniu się grupy
Pracownik ds. kadr i płac 80 po zebraniu się grupy
Inne
Ochrona fizyczna osób i mienia 245 po zebraniu się grupy
Kurs dla członków służb informacyjnych i porządkowych 24

po zebraniu się grupy

Przewóz towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym ADR (kurs podstawowy + kurs specjalistyczny - cysterny) 40 po zebraniu się grupy
Opiekun osób starszych, chorych i niepełnosprawnych 100 po zebraniu się grupy
Polski Język Migowy 65 po zebraniu się grupy
Zamówienia publiczne po zebraniu się grupy
Obsługa kas fiskalnych 15 po zebraniu się grupy
Obsługa komputera 40 po zebraniu się grupy
Kucharz 70 po zebraniu się grupy
Stylizacja paznokci 25 po zebraniu si grupy
Florysta 40 po zebraniu się grupy
Kurs kroju i szycia 50 po zebraniu się grupy


Na zlecenie zakładów pracy i grup zorganizowanych istnieje możliwość zorganizowania dowolnego szkolenia, w dogodnym miejscu i terminie.


Informacje i zapisy

Punkt informacji: Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Furmańska 5, tel. 41 265 37 63

© 2017 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

Stroną administruje IThelper.pl - Szablony Joomla na zamowienie

Poprawny kod XHTML 1.0 oraz CSS