Ostrowiec Świętokrzyski - Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych

Zawód Kwalifikacja
Asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej
 • Przygotowanie i organizacja produkcji filmowej/telewizyjnej (S.9)
Florysta
 • Wykonywanie kompozycji florystycznych (R.26)
Fryzjer
 • Wykonywanie zabiegów fryzjerskich  (A.19)
Kelner
 • Wykonywanie usług kelnerskich (T.9)
 • Organizacja usług gastronomicznych (T.10)
Opiekun medyczny
 • Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej (Z.4)
Opiekun w domu pomocy społecznej
 • Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej (Z.6)
Opiekunka środowiskowa
 • Świadczenie usług opiekuńczych (Z.5)
Sprzedawca
 • Prowadzenie sprzedaży (A.18)
Technik administracji
 • Obsługa klienta w jednostkach administracji (A.68)
Technik agrobiznesu
 • Prowadzenie produkcji rolniczej (R.3)
 • Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie (R.6)
Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy (Z.13)
Technik elektroradiolog
 • Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii (Z.21)
Technik geodeta
 • Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów (B.34)
 • Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych (B.35)
 • Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami (B36)
Technik hotelarstwa
 • Planowanie i realizacja usług w recepcji (T.11)
 • Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie (T.12)
Technik informatyk
 • Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych (E.12)
 • Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami (E.13)
 • Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami (E.14)
Technik logistyk
 • Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania  (A.30)
 • Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych (A.31)
 • Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów  i  informacji w jednostkach organizacyjnych  (A.32)
Technik masażysta
 • Świadczenie usług w zakresie masażu (Z.1)
Technuk mechatronik
 • Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych (E.3)
 • Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych (E.18)
 • Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych (E.19)
Technik ochrony fizycznej osób i mienia
 • Ochrona osób i mienia (Z.3)
Technik sterylizacji medycznej
 • Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej (Z.20)
Technik technologii odzieży
 • Wykonywanie usług krawieckich (A.12)
 • Projektowanie wyrobów odzieżowych  (A.48)
 • Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych (A.49)
Technik usług fryzjerskich
 • Wykonywanie zabiegów fryzjerskich (A.19)
 • Projektowanie fryzur (A.23)
Technik usług kosmetycznych
 • Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy (A.61)
 • Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp (A.62)
Technik weterynarii
 • Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt (R.9)
 • Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych (R.10)
 • Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej (R.11)
Technik żywienia i usług gastronomicznych
 • Sporządzanie potraw i napojów (T. 6)
 • Organizacja żywienia i usług gastronomicznych (T.15)
Terapeuta zajęciowy
 •  Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej (Z.9)
Technik masażysta
 • Świadczenie usług w zakresie masażu (Z.1)
Wędliniarz
 • Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych (T.5)

Zasady rekrutacji
Kandydaci na kwalifikacyjne kursy zawodowe składają w sekretariacie szkoły:

 • świadectwo ukończenia szkoły najwyższego stopnia
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe lub inny równorzędny dokument lub świadectwo uzyskania tytułu zawodowego
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w określonym zawodzie
 • 1 fotografię
 • wpisowe - o ile jest wymagane w danej szkole
 • podanie o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy
 • kserokopię dowodu tożsamości potwierdzona za zgodność z oryginałem


Kandydaci podpisują również umowę dotyczącą warunków kształcenia i zasad odpłatności słuchacza.

Pobierz podanie o przyjęcie na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy (pdf)

Aby otworzyć powyższe dokumenty, potrzebujesz programu Adobe Acrobat Reader.
Program można bezpłatnie pobrać klikając w link.


Informacje i zapisy

Punkt informacji: Zakład Doskonalenia Zawodowego
Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Kilińskiego 49, tel. 41 265 38 83

 

 

 

 

© 2017 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

Stroną administruje IThelper.pl - Szablony Joomla na zamowienie

Poprawny kod XHTML 1.0 oraz CSS