Szkoły i kursy w Ostrowcu Świętokrzyskim

 
Placówka szkoleniowa ZDZ w Ostrowcu Świętokrzyskim aktualną pozycję na rynku usług edukacyjnych zawdzięcza szerokiej ofercie usług, 30-letniemu doświadczeniu, a także pełnej profesjonalności na każdym etapie prowadzenia kształcenia. Dynamiczna, wykwalifikowana kadra, nowoczesne zaplecze lokalowo-sprzętowe oraz zaangażowanie w rozwój wykształcenia młodzieży i dorosłych pozyskały powszechne zaufanie klientów. Wysoki poziom oferowanych usług edukacyjnych zapewnia System Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009.

ZDZ oferuje kompleksowe usługi edukacyjne, na które składają się:
  • szkoły dla młodzieży i dorosłych
  • kursy i szkolenia
  • szkolenia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS

W Szkołach ZDZ w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Kilińskiego młodzież kształci się w Technikum, a dorośli w Liceum Ogólnokształcącym i Szkole Policealnej. Uczniowie wyjeżdżają na praktyki zagraniczne organizowane w krajach unijnych w ramach programu Leonardo da Vinci. Uczestniczą również w wielu zajęciach pozalekcyjnych, wycieczkach i licznych konkursach naukowych, artystycznych i sportowych.

ZDZ organizuje kursy i szkolenia przy ul. Furmańskiej w różnych zawodach i specjalnościach (blisko 500 własnych programów nauczania). Jest to szansa zdobycia atrakcyjnego zawodu lub podniesienia kwalifikacji, a także uzyskania świadectw, dyplomów, zaświadczeń lub wymaganych prawem uprawnień. Ważnym atutem jednostki szkoleniowej są także kursy organizowane ze środków Unii Europejskiej. Udział środków unijnych sprawia, że uczestnicy nie ponoszą kosztów przeszkolenia.

Na bazę dydaktyczną składają się dwa nowoczesne budynki, których zaplecze lokalowe i techniczne zapewnia odpowiednio wysoki poziom kształcenia, w bezpiecznych i komfortowych warunkach. Sale wykładowe posiadają specjalistyczne pomoce naukowe i nowoczesne urządzenia multimedialne. Wszystkie pracownie do nauki zawodu wyposażone są w sprzęt i narzędzia niezbędne w ćwiczeniu umiejętności praktycznych.

© 2017 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

Stroną administruje IThelper.pl - Szablony Joomla na zamowienie

Poprawny kod XHTML 1.0 oraz CSS