Najbliższe kursy w Opatowie

Kursy organizowane z wolnego naboru (płatne)

Nazwa szkolenia

Liczba godzin

Planowany termin rozpoczęcia

Palacz kotłów C.O. 20 po zebraniu grupy
Kwalifikacyjny kurs zawodowy R.3 - prowadzenie produkcji rolniczej 650 wrzesień 2017
Podstawy prawa pracy - wybrane zagadnienia 10 po zebraniu grupy
Podstawy prawa podatkowego - wybrane zagadnienia 15 po zebraniu grupy
Podatek VAT w rolnictwie 8 marzec - kwiecień 2017
Działałalność gospodarcza a działalność w rolnicza 12 marzec - kwiecień 2017
Zarządzanie gospodarstwem rolnym 12 marzec - kwiecień 2017
BHP w rolnictwie   marzec - kwiecień 2017
Dokumentacja kadrowca 10 po zebraniu grupy
Prowadzenie spraw kadrowych  25 po zebraniu grupy
Obsługa kas fiskalnych 15 marzec - kwiecień 2017
Obsługa edytora tekstu Microsoft Word 16 po zebraniu grupy
Obsługa arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel 16 po zebraniu grupy
Tworzenie prezentacji przy pomocy programu Microsoft Powert Point 16 po zebraniu grupy
Komputerowa księga przychodów i rozchodów - Rachmistrz 12 po zebraniu grupy
System finansowo-księgowy - Rewizor i Symfonia 15 po zebraniu grupy
Dokumentacja ZUS - Płatnik i Płatnik - przekaz elektroniczny 10 marzec - kwiecień 2017
Arkusz kalkulacyjny EXCEL w księgowości 10 marzec - kwiecień 2017
Minimum sanitarne - HACCAP 8 po zebraniu grupy
Carving 12 po zebraniu grupy
Korespondencja biurowa – współczesne standardy komunikacji pisemnej z klientami zewnętrznymi i wewnętrznymi 12 po zebraniu grupy
Bezpieczeństwo pracowników socjalnych 15 po zebraniu grupy
Podstawy obsługi komputera 30 po zebraniu grupy
Szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych w zakresie BHP 8 po zebraniu grupy
Szkolenie okresowe w dziedzinie BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami 16 po zebraniu grupy
Szkolenie okresowe w dziedzinie BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych 8 po zebraniu grupy
Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym 32 + 10 godz. jazdy/osobę po zebraniu grupy
Sprzedawca-magazynier 120 po zebraniu grupy
Księgowość wspomagana techniką komputerową 120 po zebraniu grupy
Opiekun osób starszych, chorych i niepełnosprawnych 160 po zebraniu grupy
Pierwsza pomoc w zagrożeniu życia 5 po zebraniu grupy
Kurs z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych (ADR) - szkolenie podstawowe z zakresu przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas 26 po zebraniu grupy


Na zlecenie zakładów pracy i grup zorganizowanych istnieje możliwość zorganizowania dowolnego szkolenia, w dogodnym miejscu i terminie.


Informacje i zapisy

Punkt informacji: Opatów, ul. Konopnickiej 2, tel. 15 868 41 56, godziny pracy: poniedziałek, środa, piątek: 800-1600, wtorek, czwartek: 800-1930

© 2017 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

Stroną administruje IThelper.pl - Szablony Joomla na zamowienie

Poprawny kod XHTML 1.0 oraz CSS