Opatów - Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych

Zawód Kwalifikacja
Asystent osoby niepełnosprawne
 • Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej (Z.8)
Florysta
 • Wykonywanie kompozycji florystycznych (R.26)
Fryzjer
 • Wykonywanie zabiegów fryzjerskich  (A.19)
Kucharz
 • Sporządzanie potraw i napojów (T. 6)
Opiekun medyczny
 • Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej (Z.4)
Opiekun w domu pomocy społecznej
 • Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej (Z.6)
Opiekunka dziecięca
 • Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka ( Z.11)
Sprzedawca
 • Prowadzenie sprzedaży (A.18)
Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy (Z.13)
Technik cyfrowych procesów graficznych
 • Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania (A.54)
 • Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych (A.25)
 • Drukowanie cyfrowe (A.55)
Technik drogownictwa
 • Wykonywanie robót drogowych (B.2)
 • Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych (B.32)
 • Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej (B.30)
Technik ekonomista
 • Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji (A.35)
 • Prowadzenie rachunkowości (A.36
Technik elektroniki i informatyki medycznej
 • Montaż i eksploatacja urządzeń elektronicznych i systemów informatyki medycznej (E.27)
Technik informatyk
 • Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych (E.12)
 • Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami (E.13)
 • Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami (E.14)
Technik logistyk
 • Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania  (A.30)
 • Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych (A.31)
 • Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów  i  informacji w jednostkach organizacyjnych  (A.32)
Technik spedytor
 • Organizacja i nadzorowanie transportu (A.28)
 • Obsługa klientów i kontrahentów (A.29)
Technik sterylizacji medycznej
 • Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej (Z.20)
Technik usług fryzjerskich
 • Wykonywanie zabiegów fryzjerskich (A.19)
 • Projektowanie fryzur (A.23)
Technik usług kosmetyczncyh
 • Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy (A.61)
 • Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp (A.62)
Technik żywienia i usług
 • Sporządzanie potraw i napojów (T. 6)
 • Organizacja żywienia i usług gastronomicznych (T.15)
Wędliniarz
 • Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych (T.5)

Zasady rekrutacji
Kandydaci na kwalifikacyjne kursy zawodowe składają w sekretariacie szkoły:

 • świadectwo ukończenia szkoły najwyższego stopnia
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe lub inny równorzędny dokument lub świadectwo uzyskania tytułu zawodowego
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w określonym zawodzie
 • 1 fotografię
 • wpisowe - o ile jest wymagane w danej szkole
 • podanie o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy
 • kserokopię dowodu tożsamości potwierdzona za zgodność z oryginałem


Kandydaci podpisują również umowę dotyczącą warunków kształcenia i zasad odpłatności słuchacza.

Pobierz podanie o przyjęcie na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy (pdf)

Aby otworzyć powyższe dokumenty, potrzebujesz programu Adobe Acrobat Reader.
Program można bezpłatnie pobrać klikając w link.


Informacje i zapisy

Punkt informacji: Zakład Doskonalenia Zawodowego
Opatów, ul. Marii Konopnickiej 2, tel. 15 868 41 56

 

 

 

 

© 2017 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

Stroną administruje IThelper.pl - Szablony Joomla na zamowienie

Poprawny kod XHTML 1.0 oraz CSS