Szkoły i kursy w Opatowie

 
Placówka szkoleniowa ZDZ w Opatowie jest powszechnie ceniona przez lokalne środowisko za dynamiczną, profesjonalną działalność edukacyjną wśród mieszkańców powiatu. Najlepszą rekomendacją dla świadczonych usług edukacyjnych jest zadowolenie tysięcy klientów, którzy od 15 lat oddają w dobre ręce swoje wykształcenie. Wysoki poziom oferowanych usług edukacyjnych zapewnia System Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009, kadra fachowców oświatowych i nowoczesne metody zarządzania.

ZDZ oferuje kompleksowe usługi edukacyjne, na które składają się:
  • szkoły dla młodzieży i dorosłych
  • kursy i szkolenia
  • szkolenia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS

W Szkołach ZDZ w Opatowie młodzież kształci się w Technikum. Nad wykształceniem czuwa wykwalifikowana kadra pedagogów, co przekłada się na dobre wyniki w nauce, a nawet stypendia Prezesa Rady Ministrów. Uczniowie uczestniczą w wielu zajęciach pozalekcyjnych, wycieczkach i licznych konkursach naukowych, artystycznych i sportowych.

ZDZ organizuje kursy i szkolenia w różnych zawodach i specjalnościach (blisko 500 własnych programów nauczania). Jest to szansa zdobycia atrakcyjnego zawodu lub podniesienia kwalifikacji, a także uzyskania świadectw, dyplomów, zaświadczeń lub wymaganych prawem uprawnień. Ważnym atutem jednostki szkoleniowej są także kursy organizowane ze środków Unii Europejskiej. Udział środków unijnych sprawia, że uczestnicy nie ponoszą kosztów przeszkolenia.

Placówka jest nowoczesnym obiektem szkoleniowym, doskonale przystosowanym do prowadzenia kształcenia, w komfortowych i bezpiecznych warunkach. Pracownie do nauki zawodu wyposażone są w sprzęt i narzędzia niezbędne w ćwiczeniu umiejętności praktycznych, a sale wykładowe posiadają specjalistyczne pomoce naukowe i nowoczesne urządzenia multimedialne.

© 2017 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

Stroną administruje IThelper.pl - Szablony Joomla na zamowienie

Poprawny kod XHTML 1.0 oraz CSS