Nowe Miasto nad Pilicą - Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych

Zawód Kwalifikacja
Fototechnik
 • Rejestracja i obróbka obrazu (A.20)
 • Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych (A.25)
Fryzjer
 • Wykonywanie zabiegów fryzjerskich  (A.19)
Kelner
 • Wykonywanie usług kelnerskich (T.9)
 • Organizacja usług gastronomicznych (T.10)
Kucharz
 • Sporządzanie potraw i napojów (T. 6)
Ogrodnik
 • Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych (R.5)
Opiekun w domu pomocy społecznej
 • Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej (Z.6)
Opiekunka środowiskowa
 • Świadczenie usług opiekuńczych (Z.5)
Technik agrobiznesu
 • Prowadzenie produkcji rolniczej (R.3)
 • Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie (R.6)
Technik architekltury krajobrazu
 • Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu (R.21)
 • Organizacja prac związanych z budową  oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu (R.22)
Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy (Z.13)
Technik ekonomista
 • Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji (A.35)
 • Prowadzenie rachunkowości (A.36)
Technik handlowiec
 • Prowadzenie sprzedaży (A.18)
 • Prowadzenie działalności handlowej (A.22)
Technik hotelarstwa
 • Planowanie i realizacja usług w recepcji (T.11)
 • Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie (T.12)
Technik informatyk
 • Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych (E.12)
 • Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami (E.13)
 • Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami (E.14)
Technik leśnik
 • Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych (R.13)
 • Użytkowanie zasobów leśnych (R.14)
Technik logistyk
 • Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów  i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania  (A.30)
 • Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych (A.31)
 • Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów  i  informacji w jednostkach organizacyjnych  (A.32)
Technik mechanik
 • Montaż i obsługa maszyn i urządzeń  (M.17)
 • Użytkowanie obrabiarek skrawających (M.19)
 • Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (M.20)
 • Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń (M.44
Technik ochrony środowiska
 • Ocena stanu środowiska (R.7)
 • Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska  (R.8
Technik ogrodnik
 • Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych (R.5)
 • Planowanie i organizacja prac ogrodniczych (R.18)
Technik organizacji reklamy
 • Sprzedaż produktów i usług reklamowych (A.26)
 • Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej (A.27)
Technik pojazdów samochodowych
 • Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych (M.18)
 • Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych  i elektronicznych układów pojazdów samochodowych (M.12)
 • Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych (M.42)
Technik rolnik
 • Prowadzenie produkcji rolniczej (R.3)
 • Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (R.16)
Technik technologii odzieży
 • Wykonywanie usług krawieckich (A.12)
 • Projektowanie wyrobów odzieżowych  (A.48)
Technik usług fryzjerskich
 • Wykonywanie zabiegów fryzjerskich (A.19)
 • Projektowanie fryzur (A.23)
Technik żywienia i usług gastronomicznych
 • Sporządzanie potraw i napojów (T. 6)
 • Organizacja żywienia i usług gastronomicznych (T.15)
Wędliniarz
 • Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych (T.5)

Zasady rekrutacji
Kandydaci na kwalifikacyjne kursy zawodowe składają w sekretariacie szkoły:

 • świadectwo ukończenia szkoły najwyższego stopnia
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe lub inny równorzędny dokument lub świadectwo uzyskania tytułu zawodowego
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w określonym zawodzie
 • 1 fotografię
 • wpisowe - o ile jest wymagane w danej szkole
 • podanie o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy
 • kserokopię dowodu tożsamości potwierdzona za zgodność z oryginałem


Kandydaci podpisują również umowę dotyczącą warunków kształcenia i zasad odpłatności słuchacza.

Pobierz podanie o przyjęcie na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy (pdf)

Aby otworzyć powyższe dokumenty, potrzebujesz programu Adobe Acrobat Reader.
Program można bezpłatnie pobrać klikając w link.


Informacje i zapisy

Punkt informacji: Zakład Doskonalenia Zawodowego
Nowe Miasto nad Pilicą, ul. Tomaszowska 123/40a, tel. 48 67 41 682, 48 67 41 003

 

 

 

 

© 2017 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

Stroną administruje IThelper.pl - Szablony Joomla na zamowienie

Poprawny kod XHTML 1.0 oraz CSS