Szkoły i kursy w Nowym Mieście nad Pilicą

 
Placówka szkoleniowa ZDZ w Nowym Mieście łączy w swojej działalności edukacyjnej solidne tradycje z nowoczesną, stale aktualizowaną ofertą i innowacyjnymi metodami kształcenia. Silną pozycję wśród lokalnych instytucji oświatowych zawdzięcza 35-letniemu doświadczeniu, profesjonalizmowi i dynamizmowi kadry pracowników i najwyższej jakości świadczonych usług, którą zapewnia System Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009. Za swoje osiągnięcia ZDZ dwukrotnie został laureatem nagrody „Lider Roku”, a także otrzymał „Granitowy Tulipan” i tytuł „Przyjazny dla biznesu”.

 

ZDZ oferuje kompleksowe usługi edukacyjne, na które składają się:
  • szkoły dla młodzieży i dorosłych
  • kursy i szkolenia
  • szkolenia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS

Szkoły ZDZ w Nowym Mieście kształcą młodzież w Technikum Zawodowym. Uczniowie wyjeżdżają na praktyki zagraniczne organizowane w krajach Unii Europejskiej w ramach programu Leonardo da Vinci. Uczestniczą również w wielu zajęciach pozalekcyjnych, wycieczkach i licznych konkursach naukowych, artystycznych i sportowych.

ZDZ organizuje kursy i szkolenia w różnych zawodach i specjalnościach (blisko 500 własnych programów nauczania). Jest to szansa zdobycia atrakcyjnego zawodu lub podniesienia kwalifikacji, a także uzyskania świadectw, dyplomów, zaświadczeń lub wymaganych prawem uprawnień. Ważnym atutem jednostki szkoleniowej są także kursy organizowane ze środków Unii Europejskiej. Udział środków unijnych sprawia, że uczestnicy nie ponoszą kosztów przeszkolenia.

Placówka dysponuje nowoczesną bazą dydaktyczną, dostosowaną do potrzeb wynikających z oferty kształcenia. Nauka w salach wykładowych wspomagana jest nowoczesnymi urządzeniami technicznymi oraz pomocami naukowymi. Rozwijanie umiejętności praktycznych umożliwiają doskonale wyposażone pracownie do nauki zawodu, w których można korzystać ze specjalistycznego sprzętu i akcesoriów, stosowanych powszechnie w zakładach pracy.

© 2017 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

Stroną administruje IThelper.pl - Szablony Joomla na zamowienie

Poprawny kod XHTML 1.0 oraz CSS