Szkoły i kursy w Miechowie

Placówka szkoleniowa ZDZ w Miechowie wiele starań poświęca na bieżące badanie rynku usług oświatowych i wdrażanie nowoczesnych metod kształcenia. W efekcie mieszkańcy powiatu miechowskiego otrzymują kompleksową i w optymalnym stopniu dostosowaną do ich potrzeb ofertę edukacyjną. Kompetencja połączona z dynamiką przekłada się na zaufanie klientów, którzy już od 40 lat zdobywają w tym miejscu solidne wykształcenie. Jako instytucja z dużymi zasługami w krzewieniu oświaty została uhonorowana „Medalem Samorządu Województwa Małopolskiego”.

ZDZ oferuje kompleksowe usługi edukacyjne, na które składają się:
  • szkoły dla młodzieży i dorosłych
  • kursy i szkolenia
  • szkolenia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS

W Szkołach ZDZ w Miechowie młodzież kształci się w Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcącym, a dorośli w Liceum Ogólnokształcącym oraz Szkole Policealnej. Uczniowie uczestniczą w wielu zajęciach pozalekcyjnych, wycieczkach i licznych konkursach naukowych, artystycznych i sportowych. Dobre wyniki w nauce zapewniają wykwalifikowani i doświadczeni nauczyciele, którzy stosują nowatorskie metody edukacyjne.

ZDZ organizuje kursy i szkolenia w różnych zawodach i specjalnościach (blisko 500 własnych programów nauczania). Jest to szansa zdobycia atrakcyjnego zawodu lub podniesienia kwalifikacji, a także uzyskania świadectw, dyplomów, zaświadczeń lub wymaganych prawem uprawnień. Ważnym atutem jednostki szkoleniowej są także kursy organizowane ze środków Unii Europejskiej. Udział środków unijnych sprawia, że uczestnicy nie ponoszą kosztów przeszkolenia.

Placówka zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę wykładowców i instruktorów, posiada bardzo dobrze wyposażoną bazę dydaktyczno-szkoleniową, stosuje nowoczesne programy nauczania oraz atrakcyjne formy i metody kształcenia. Zarówno sale wykładowe, jak i pracownie do praktycznej nauki zawodu wyposażone są w specjalistyczne urządzenia, sprzęt oraz pomoce naukowe.

miechow_znaczekZ okazji jubileuszu 65-lecia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach i 20-lecia niepublicznych szkół ZDZ, w tym szkół w Miechowie, Poczta Polska S.A. wyemitowała serię specjalnych znaczków i kartek personalizowanych oraz pieczęć jubileuszową. Tym samym informacja o rocznicy obiegnie cały świat na listach i pocztówkach.

Okładka dokumentu przyznanego przez Pocztę Polską S.A.

poczta1

Decyzja i uzasadnienie wydania z okazji jubileuszu ZDZ specjalnego znaczka i kartki pocztowej oraz pieczęci, a także graficzna prezentacja znaczka

poczta2


Cytat autorstwa Janusza Korczaka oraz graficzna prezentacja okolicznościowej kartki pocztowej

poczta3


© 2017 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

Stroną administruje IThelper.pl - Szablony Joomla na zamowienie

Poprawny kod XHTML 1.0 oraz CSS