Szkoły i kursy w Lipsku

Placówka szkoleniowa ZDZ w Lipsku od 25 lat jest centrum edukacyjnym, gromadzącym lokalną społeczność zainteresowaną podnoszeniem swoich kwalifikacji i umiejętności. Zaangażowanie i dynamizm w działaniu skutkują nieustannym rozwojem i ekspansją lipskiego ZDZ. Szeroki zakres oferowanych usług, nowoczesna baza dydaktyczna oraz przede wszystkim wiedza, doświadczenie i zaangażowanie kadry, pozwalają utrzymać dobrą pozycję na rynku lokalnych firm oświatowych. Za swoje osiągnięcia ZDZ dwukrotnie został laureatem nagrody „Lider Roku”, a także otrzymał „Granitowy Tulipan” i tytuł „Przyjazny dla biznesu”. Wysoki poziom oferowanych usług edukacyjnych zapewnia System Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009.

ZDZ oferuje kompleksowe usługi edukacyjne, na które składają się:
  • szkoły dla młodzieży i dorosłych
  • kursy i szkolenia
  • szkolenia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS

Szkoły ZDZ w Lipsku kształcą dorosłych w Liceum Ogólnokształcącym. Dobre wyniki w nauce zapewniają wykwalifikowani i doświadczeni nauczyciele, którzy stosują nowatorskie metody edukacyjne.

ZDZ organizuje kursy i szkolenia w różnych zawodach i specjalnościach (blisko 500 własnych programów nauczania). Jest to szansa zdobycia atrakcyjnego zawodu lub podniesienia kwalifikacji, a także uzyskania świadectw, dyplomów, zaświadczeń lub wymaganych prawem uprawnień. Ważnym atutem jednostki szkoleniowej są także kursy organizowane ze środków Unii Europejskiej. Udział środków unijnych sprawia, że uczestnicy nie ponoszą kosztów przeszkolenia.

Baza lokalowo-sprzętowa jest odpowiednio dostosowana do prowadzenia kształcenia w szkołach i na kursach. Sale wykładowe i pracownie do nauki zawodu są estetyczne, wygodne i dają duży komfort nauki. Wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych jest dopasowane do rodzaju prowadzonych zajęć. Nie brakuje w nich nowoczesnego sprzętu multimedialnego, specjalistycznych urządzeń i przyrządów, ułatwiających przyswajanie wiedzy teoretycznej i umiejętności zawodowych.
 
 

 

© 2017 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

Stroną administruje IThelper.pl - Szablony Joomla na zamowienie

Poprawny kod XHTML 1.0 oraz CSS