Kozienice - Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Zawód Kwalifikacja
Cukiernik
 • Produkcja wyrobów cukierniczych (T.4)
Elektryk
 • Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych (E.7)
 • Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych (E.8)
Florysta
 • Wykonywanie kompozycji florystycznych  (R.26)
Fryzjer
 • Wykonywanie zabiegów fryzjerskich  (A.19)
Kelner
 • Wykonywanie usług kelnerskich (T.9)
 • Organizacja usług gastronomicznych (T.10)
Kucharz
 • Sporządzanie potraw i napojów (T. 6)
Mechanik pojazdów samochodowych                            
 • Diagnozowanie i naprawa zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych (M.18)
Opiekun w domu pomocy społecznej
 • Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej (Z.6)
Opiekunka środowiskowa
 • Świadczenie usług opiekuńczych (Z.5)
Sprzedawca
 • Prowadzenie sprzedaży (A.18)
Ślusarz
 • Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (M.20)
Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy (Z.13)
Technik handlowiec
 • Prowadzenie sprzedaży (A.18)
 • Prowadzenie działalności handlowej (A.22)
Technik informatyk
 • Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych (E.12)
 • Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami (E.13)
 • Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami (E.14)
Technik masażysta
 • Świadczenie usług w zakresie masażu (Z.1)
Technik mechanik
 • Montaż i obsługa maszyn i urządzeń  (M.17)
 • Użytkowanie obrabiarek skrawających (M.19)
 • Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (M.20)
 • Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń (M.44
Technik organizacji reklamy
 • Sprzedaż produktów i usług reklamowych (A.26)
 • Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej (A.27)
Technik przetwórstwa mleczarskiego
 • Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn  i urządzeń (T.2)
 • Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów  mleczarskich (T.17)
Technik żywienia i usług gastronomicznych
 • Sporządzanie potraw i napojów (T. 6)
 • Organizacja żywienia i usług gastronomicznych (T.15)
Wędliniarz
 • Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych (T.5)
 
 Kandydaci na kwalifikacyjne kursy zawodowe składają w sekretariacie szkoły:
 • świadectwo ukończenia szkoły najwyższego stopnia
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe lub inny równorzędny dokument lub świadectwo uzyskania tytułu zawodowego
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w określonym zawodzie
 • 1 fotografię
 • wpisowe - o ile jest wymagane w danej szkole
 • podanie o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy
 • kserokopię dowodu tożsamości potwierdzona za zgodność z oryginałem


Kandydaci podpisują również umowę dotyczącą warunków kształcenia i zasad odpłatności słuchacza.

Pobierz podanie o przyjęcie na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy (pdf)

Aby otworzyć powyższe dokumenty, potrzebujesz programu Adobe Acrobat Reader.
Program można bezpłatnie pobrać klikając w link.


Informacje i zapisy

Punkt informacji: Kozienice, ul. Głowaczowska 41, tel. 48 614 84 48, 48 614 84 49

 

© 2017 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

Stroną administruje IThelper.pl - Szablony Joomla na zamowienie

Poprawny kod XHTML 1.0 oraz CSS