Szkoły i kursy w Kozienicach

Placówka szkoleniowa ZDZ w Kozienicach w swojej blisko 25-letniej działalności edukacyjnej wspomaga lokalną społeczność regionu, dając jej możliwość podwyższania swoich umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Elastyczność, otwartość, a także umiejętność dostosowywania oferty do potrzeb klienta, czynią z niej wartościowego partnera w zakresie edukacji młodzieży i dorosłych. Za swoje osiągnięcia ZDZ został laureatem nagrody „Lider Roku”, a także Granitowy Tulipan” i oraz  „Przyjazny dla biznesu”. Wysoki poziom oferowanych usług  zapewnia System Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009.

ZDZ oferuje kompleksowe usługi edukacyjne, na które składają się:
  • szkoły dla młodzieży i dorosłych
  • kursy i szkolenia
  • szkolenia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS

Szkoły ZDZ w Kozienicach kształcą młodzież w Zasadniczej Szkole Zawodowej i Technikum Zawodowym, a dorosłych w Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcącym oraz Szkole Policealnej. Uczniowie wyjeżdżają na praktyki zagraniczne organizowane w krajach Unii Europejskiej w ramach programu Leonardo da Vinci. Uczestniczą również w wielu zajęciach pozalekcyjnych, wycieczkach i licznych konkursach naukowych, artystycznych i sportowych.

ZDZ organizuje kursy i szkolenia w różnych zawodach i specjalnościach (blisko 500 własnych programów nauczania). Jest to szansa zdobycia atrakcyjnego zawodu lub podniesienia kwalifikacji, a także uzyskania świadectw, dyplomów, zaświadczeń lub wymaganych prawem uprawnień. Ważnym atutem jednostki szkoleniowej są także kursy organizowane ze środków Unii Europejskiej. Udział środków unijnych sprawia, że uczestnicy nie ponoszą kosztów przeszkolenia.

Nowoczesne, spełniające wszelkie wymogi i standardy sale wykładowe oraz pracownie przystosowane do nauki zawodu, to wielki atut placówki. Wszystkie pomieszczenia wyposażone są w pomoce naukowe i urządzenia wspomagające kształcenie.

© 2017 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

Stroną administruje IThelper.pl - Szablony Joomla na zamowienie

Poprawny kod XHTML 1.0 oraz CSS