Szkoły i kursy w Końskich

 
Placówka szkoleniowa ZDZ w Końskich umiejętnie łączy 60-letnią tradycję z nowoczesnymi rozwiązaniami z zakresu edukacji, które umożliwiają mieszkańcom powiatu koneckiego podnoszenie swoich kwalifikacji i wykształcenia na europejskim poziomie. Wysoką jakość oferowanych usług edukacyjnych zapewnia System Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009, a także solidne i profesjonalne prowadzenie kształcenia na każdym jego etapie.


ZDZ oferuje kompleksowe usługi edukacyjne, na które składają się:
  • szkoły dla młodzieży i dorosłych
  • kursy i szkolenia
  • szkolenia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS

W Szkołach ZDZ w Końskich młodzież zdobywa wykształcenie w Technikum, a dorośli w Liceum Ogólnokształcącym a także Szkole Policealnej. Uczniowie wyjeżdżają na praktyki zagraniczne organizowane w krajach Unii Europejskiej w ramach programu Leonardo da Vinci. Uczestniczą również w wielu zajęciach pozalekcyjnych, wycieczkach i licznych konkursach naukowych, artystycznych i sportowych.

ZDZ organizuje kursy i szkolenia w różnych zawodach i specjalnościach (blisko 500 własnych programów nauczania). Jest to szansa zdobycia atrakcyjnego zawodu lub podniesienia kwalifikacji, a także uzyskania świadectw, dyplomów, zaświadczeń lub wymaganych prawem uprawnień. Ważnym atutem jednostki szkoleniowej są także kursy organizowane ze środków Unii Europejskiej. Udział środków unijnych sprawia, że uczestnicy nie ponoszą kosztów przeszkolenia.

Mocną stroną kształcenia w ZDZ jest nowoczesna baza lokalowo-sprzętowa, która podnosi efektywność nauki. Sale wykładowe oraz pracownie do nauki zawodu są doskonale wyposażone w odpowiednie pomoce dydaktyczne, urządzenia multimedialne i specjalistyczny sprzęt.

© 2017 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

Stroną administruje IThelper.pl - Szablony Joomla na zamowienie

Poprawny kod XHTML 1.0 oraz CSS