Najbliższe kursy w Kielcach

   

 

 

Zapraszamy na kursy organizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego ZDZ w Kielcach, ul. Paderewskiego 55 i Ośrodek Kształcenia Zawodowego ZDZ w Kielcach przy ul. Śląskiej 9.
 

Kursy organizowane z wolnego naboru (płatne) w Kielcach przy ul. Paderewskiego

 

 

Nazwa szkolenia

Liczba godzin

Planowany termin rozpoczęcia

K W A L I F I K A C Y J N E   K U R S Y    Z A W O D O W E
Kwalifikacyjny kurs zawodowy - kucharz 650

październik 2017

Kwalifikacyjny kurs zawodowy - mechanik pojazdów samochodowych 533

 wrzesień 2017

Kwalifikacyjny kurs zawodowy - technik usług fryzjerskich 878 październik 2017
Kwalifikacyjny kurs zawodowy - technik rolnik 650

wrzesień 2017

 G A S T R O N O M I A
Kucharz z organizacją przyjęć okolicznościowych 180

 8 maja 2017

Kuchnia włoska, hiszpańska, francuska, turecka (warsztaty) - zobacz plakat 12 maj 2017
Dietetyka w żywieniu +HACCP 40

maj 2017 

Zdrowe odżywianie 12 maj 2017 
Sommelier 8  maj2017
Carving - NOWOŚĆ 12 12-13 maja 2017 
Barista - NOWOŚĆ 12

 12-13 maja 2017

Kelner 40 19 maja 2017
Minimum sanitarne 8

maj 2017

F R Y Z J E R S T W O    i    K O S M E T Y K A  
Stylista fryzur 100

24 maja 2017 

Warsztaty fryzjerskie - NOWOŚĆ:
trendy i techniki cięcia włosów, kreatywne techniki koloryzacji włosów, techniki stylizacji włosów, trendy
i rozwiązania sztuki upinania włosów

8 18 maja 2017
Warsztaty kosmetyki i wizażu 200 1 czerwca 2017
Kurs manicure 16  maj2017 
Kurs pedicure 16  maj 2017 
Stylizacja paznokci metoda żelową i hybrydową PROMOCJA 20 12.05.2017-14.05.2017

Kurs manicure hybrydowy 8 14 maja 2017  
Nauka makijażu 8 13 maja 2017
E K O N O M I A    i    A D M I N I S T R A C J A 
Księgowość komputerowa 100

15 maja 2017

Kadry i płace 100

10 maja 2017

Profesjonalny pracownik administracyjno-biurowy 60 16 maja 2017
Profesjonalna obsługa klienta 16 maj 2017
Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych
(Przedstawiciel handlowy)
40 maj 2017
Obsługa kas fiskalnych 15 10 maja 2017
I N F O R M A T Y K A
Podstawy obsługi komputera 36 18 maja 2017
Obsługa komputera - poziom średniozaawansowany 30

27 kwietnia 2017

Projektowanie stron www - NOWOŚĆ 50

maj 2017

Grafika komputerowa 40

29 maja 2017


Druk 3D - Warsztaty - NOWOŚĆ 30

30 maja 2017

Kosztorysowanie robót budowlanych 60 25 kwietnia 2017
 S P R Z Ę T    C I Ę Ż K I,    T R A N S P O R T
Operator koparki w zakresie III klasy uprawnień
- PROMOCJA
202 23 maja 2017
Operator koparko-ładowarki w zakresie III klasy uprawnień - PROMOCJA 202

23 maja 2017

Operator ładowarki w zakresie III klasy uprawnień
- PROMOCJA
202

23 maja 2017

Operator walców drogowych w zakresie III klasy uprawnień - PROMOCJA 132 30 maja 2017
Operator przecinarek do nawierzchni dróg w zakresie III. klasy uprawnień - PROMOCJA 44 19 maja 2017  
Drwal - Operator pilarki 90

30 maja 2017

Operator pił mechanicznych do ścinki drzew 44 19 maja 2017
Obsługa suwnic 35 23 maja 2017
Obsługa podestów ruchomych 34 23 maja 2017
Obsługa żurawia samojezdnego (HDS) 35 18 maja 2017
Przewóz towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym (ADR) - PROMOCJA  24
(1 weekend)

 

26 maja 2017
(weekend)

E N E R G E T Y K A
Uprawnienia SEP
(Grupa 1 - Eksploatacja urządzeń,instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kv i powyżej)
20 16 maja 2017

Palacz kotłów c.o. (Grupa 2)

12

  18 maja 2017

Uprawnienia gazowe (Grupa 3) 8 18 maja 2017
Monter instalacji wodno-kanalizacyjnej (hydraulik) 40 maj 2017
O P I E K A
Opiekun osób starszych, niepełnosprawnych 90

maj 2017

Opiekun w żłobku/klubie dziecięcym 280

26 maja 2017

Organizacja pomocy społecznej 265 wrzesień 2017 
Szkolenie z zakresu I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny - NOWOŚĆ 190 wrzesień 2017
Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne - I,II stopień 13 wrzesień 2017
Masażysta 40 czerwiec 2017
Pierwsza pomoc przedmedyczna 5 30 maja 2017
S Z K O L E N I A    J Ę Z Y K O W E  
Język angielski - poziom podstawowy  60

19 maja 2017

Język angielski - poziom średniozaawansowany 60

23 maja 2017

Język niemiecki  60

19 maja 2017

Kurs języka migowego p.j.m.  60 czerwiec 2017
B E Z P I E C Z E Ń S T W O   I   H I G I E N A   P R A C Y
BHP - szkolenie okresowe dla pracodawców wykonujących zadania służby bhp 64 po zebraniu się grupy
BHP - szkolenie okresowe dla pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby 32

6 czerwca 2017

BHP - szkolenie okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami 16

17 maja 2017

BHP - szkolenie okresowe dla pracowników
na stanowiskach administracyjno-biurowych
8  18 maja 2017
Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej 5 po zebraniu się grupy
Kwalifikowana pierwsza pomoc 66 po zebraniu się grupy
I N N E   
Kurs kroju i szycia 70

12 maja 2017

Kurs szycia firan - NOWOŚĆ 40 maj 2017
Kurs szycia - poprawki krawieckie - NOWOŚĆ 16 maj 2017
Warsztaty florystyczne 30

29 maja 2017

Warsztaty tematyczne- NOWOŚĆ:
florystyka ślubna, florystyka żałobna, florystyka okolicznościowa, florystyka świąteczna, decoupage, artystyczne pakowanie prezentów, sztuka dekorowania stołu)
12

 maj 2017

Kursy specjalistyczne dla pielęgniarek: leczenie ran, podstawy opieki paliatywnej, szczepienia ochronne po zebraniu się grupy
Kursy specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych: resuscytacja krążeniowo-oddechowa, terapia bólu przewlekłego u dorosłych, wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego po zebraniu się grupy
Doradztwo dot. środków ochrony roślin 24  czerwiec2017 
Nowelizacja Ustawy prawo zamówień publicznych 20 maj 2017 
Pozyskiwanie funduszy unijnych - PROMOCJA 24 czerwiec 2017 
Pełnomocnik ds. kontroli obrotu/Wewnętrzny system kontroli (WSK) 40 po zebraniu się grupy
Pełnomocnik i auditor systemu zarządzania środowiskiem wg normy PN-EN ISO 14001:2005 80 po zebraniu się grupy


Na zlecenie zakładów pracy i grup zorganizowanych istnieje możliwość zorganizowania dowolnego szkolenia, w dogodnym miejscu i terminie.


Informacje i zapisy

Punkt informacji: Kielce, ul. Paderewskiego 55, pok. nr 101, tel. 41 366 49 71, 41 345 58 04, godziny pracy: 800-1700

 

Kursy organizowane z wolnego naboru (płatne) w Kielcach przy ul. Śląskiej

Nazwa szkolenia

Terminy rozpoczęcia

Kursy spawalnicze
(Wszystkie metody, organizowane indywidualnie lub grupowo. Możliwość rozłożenia płatności na raty)

w każdym tygodniu

Obsługa wózków jezdniowych (wózki widłowe)
(Organizowany indywidualnie lub grupowo.
Możliwość rozłożenia płatności na raty)

w każdym tygodniu

 

Na zlecenie zakładów pracy i grup zorganizowanych istnieje możliwość zorganizowania dowolnego szkolenia, w dogodnym miejscu i terminie.

Informacje i zapisy

Punkt informacji: Kielce, ul. Śląska 9, pok. nr 4, godziny pracy: 700-1600, tel. 41 342 52 56, 41 342 88 01

© 2017 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

Stroną administruje IThelper.pl - Szablony Joomla na zamowienie

Poprawny kod XHTML 1.0 oraz CSS