Kazimierza Wielka - Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych

Zawód Kwalifikacja
Asystent osoby niepełnosprawnej
 • Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej (Z.8) 
Betoniarz-zbrojarz
 • Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich (B.16)
Cukiernik
 • Produkcja wyrobów cukierniczych (T.4)
Florysta
 • Wykonywanie kompozycji florystycznych (R.26)
Kucharz
 • Sporządzanie potraw i napojów (T. 6)
Monter zabudowy i robot wykończeniowych w budownictwie
 • Montaż systemów suchej zabudowy (B.5)
 • Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich (B.6)
 • Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych (B.7)
Murarz-tynkarz i z obszaru
 • Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich (B.18)
Opiekun osoby starszej
 • Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej (Z.7)
Opiekun w domu pomocy społecznej
 • Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej (Z.6)
Opiekunka środowiskowa
 • Świadczenie usług opiekuńczych (Z.5)
   
Piekarz
 • Produkcja wyrobów piekarskich (T.3)
Sprzedawca
 • Prowadzenie sprzedaży (A.18)
Technik agrobiznesu
 • Prowadzenie produkcji rolniczej (R.3)
 • Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie (R.6)
Technik architektury krajobrazu
 • Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu (R.21)
 • Organizacja prac związanych z budową  oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu (R.22)
Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy (Z.13)
Technik budownictwa
 • Montaż konstrukcji budowlanych (B.20) albo
  Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich (B.18) albo
  Wykonywanie robót zbrojarskich  i betoniarskich (B.16)
Technik geodeta
 • Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów (B.34)
 • Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych (B.35)
 • Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami (B36)
Technik handlowiec
 • Prowadzenie sprzedaży (A.18)
 • Prowadzenie działalności handlowej (A.22)
Technik informatyk
 • Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych (E.12)
 • Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami (E.13)
 • Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami (E.14)
Technik obsługi turystycznej
 • Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych (T.13)
 • Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych (T.14)
Technik ochrony środowiska
 • Ocena stanu środowiska (R.7)
 • Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska  (R.8)
Technik ogrodnik
 • Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych (R.5)
 • Planowanie i organizacja prac ogrodniczych (R.18)
Technik rachunkowości
 • Prowadzenie rachunkowości (A.36)
 • Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych (A.65)
Technik rolnik
 • Prowadzenie produkcji rolniczej (R.3)
 • Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (R.16)
Technik spedytor
 • Organizacja i nadzorowanie transportu (A.28)
 • Obsługa klientów i kontrahentów (A.29)
Technik turystyki wiejskiej
 • Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich (T.7)
 • Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego (T.8)
Technik weterynarii
 • Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt (R.9)
 • Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych (R.10)
 • Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej (R.11)
Technik żywienia i usług gastronomicznych
 • Sporządzanie potraw i napojów (T. 6)
 • Organizacja żywienia i usług gastronomicznych (T.15)
Wędliniarz
 • Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych (T.5)

 Kandydaci na kwalifikacyjne kursy zawodowe składają w sekretariacie szkoły:
 • świadectwo ukończenia szkoły najwyższego stopnia
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe lub inny równorzędny dokument lub świadectwo uzyskania tytułu zawodowego
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w określonym zawodzie
 • 1 fotografię
 • wpisowe - o ile jest wymagane w danej szkole
 • podanie o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy
 • kserokopię dowodu tożsamości potwierdzona za zgodność z oryginałem


Kandydaci podpisują również umowę dotyczącą warunków kształcenia i zasad odpłatności słuchacza.

Pobierz podanie o przyjęcie na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy (pdf)

Aby otworzyć powyższe dokumenty, potrzebujesz programu Adobe Acrobat Reader.
Program można bezpłatnie pobrać klikając w link.


Informacje i zapisy

Punkt informacji: Zakład Doskonalenia Zawodowego
Kazmierza Wielka, ul. Kolejowa 27, tel. 41 352 26 98, 41 352 19 46
wyślij e-mail (kliknij)

 

 

 

 

 

© 2017 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

Stroną administruje IThelper.pl - Szablony Joomla na zamowienie

Poprawny kod XHTML 1.0 oraz CSS