Szkoły i kursy w Kazimierzy Wielkiej

 
Placówka szkoleniowa ZDZ w Kazimierzy Wielkiej od blisko 25 lat stanowi ważny element lokalnej oświaty, silnie zintegrowany z miejscową społecznością oraz instytucjami i przedsiębiorstwami. Sukces zawdzięcza tradycji i doświadczeniu oraz umiejętnemu połączeniu szerokiej oferty edukacyjnej z orientacją na klienta i jego potrzebami. Wysoki poziom oferowanych usług edukacyjnych zapewnia System Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009, profesjonalna kadra i nowoczesne metody zarządzania.

ZDZ oferuje kompleksowe usługi edukacyjne, na które składają się:
  • szkoły dla młodzieży i dorosłych
  • kursy i szkolenia
  • szkolenia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS

W Szkołach ZDZ w Kazimierzy Wielkiej młodzież kształci się w Technikum, a dorośli w Liceum Ogólnokształcącym i Szkole Policealnej. Uczniowie wyjeżdżają na praktyki zagraniczne organizowane w krajach unijnych w ramach programu Leonardo da Vinci. Uczestniczą również w wielu zajęciach pozalekcyjnych, wycieczkach i licznych konkursach naukowych, artystycznych i sportowych.

ZDZ organizuje kursy i szkolenia w różnych zawodach i specjalnościach  (blisko 500 własnych programów nauczania). Jest to szansa zdobycia atrakcyjnego zawodu lub podniesienia kwalifikacji, a także uzyskania świadectw, dyplomów, zaświadczeń lub wymaganych prawem uprawnień. Ważnym atutem jednostki szkoleniowej są także kursy organizowane ze środków Unii Europejskiej. Udział środków unijnych sprawia, że uczestnicy nie ponoszą kosztów przeszkolenia.

Komfort nauki w ZDZ zapewnia gruntownie wyremontowana baza dydaktyczna, spełniająca wysokie standardy współczesnej edukacji. Pracownie do nauki zawodu wyposażone są w sprzęt i narzędzia niezbędne w ćwiczeniu umiejętności praktycznych, a sale wykładowe posiadają specjalistyczne pomoce naukowe i nowoczesne urządzenia multimedialne.

© 2017 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

Stroną administruje IThelper.pl - Szablony Joomla na zamowienie

Poprawny kod XHTML 1.0 oraz CSS