Szkoły i kursy w Jędrzejowie

jedrzejowPlacówka szkoleniowa ZDZ w Jędrzejowie w trakcie swej ponad 20-letniej działalności znalazła się na czele instytucji oświatowych w powiecie jędrzejowskim. Rozbudowana i wszechstronna oferta edukacyjna, nowoczesne metody organizacyjne i wielokierunkowa współpraca ze środowiskiem lokalnym pozwoliły zdobyć markę solidnej firmy. Wysoki poziom oferowanych usług edukacyjnych zapewnia System Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009. Za zaangażowanie w rozwój „małej ojczyzny” jędrzejowski ZDZ został nagrodzony „Złotym Gryfem” - przyznanym przez Samorząd Powiatu Jędrzejowskiego.

ZDZ oferuje kompleksowe usługi edukacyjne, na które składają się:
  • szkoły dla młodzieży i dorosłych
  • kursy i szkolenia
  • szkolenia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS

W Szkołach ZDZ w Jędrzejowie młodzież kształci się w Technikum i Szkole Policealnej, a dorośli w Liceum Ogólnokształcącym, Technikum oraz Szkole Policealnej. Uczniowie wyjeżdżają na praktyki zagraniczne organizowane w krajach unijnych w ramach programu Leonardo da Vinci. Uczestniczą również w wielu zajęciach pozalekcyjnych, wycieczkach i licznych konkursach naukowych, artystycznych i sportowych.

ZDZ organizuje kursy i szkolenia w różnych zawodach i specjalnościach (blisko 500 własnych programów nauczania). Jest to szansa zdobycia atrakcyjnego zawodu lub podniesienia kwalifikacji, a także uzyskania świadectw, dyplomów, zaświadczeń lub wymaganych prawem uprawnień. Ważnym atutem jednostki szkoleniowej są także kursy organizowane ze środków Unii Europejskiej. Udział środków unijnych sprawia, że uczestnicy nie ponoszą kosztów przeszkolenia.

W 2006 roku został oddany do użytku nowy budynek dydaktyczny, będący jednym z najnowocześniejszych obiektów edukacyjnych w powiecie jędrzejowskim. Placówka dysponuje salami wykładowymi i pracowniami do nauki zawodu, doskonale spełniającymi wymagania współczesnego kształcenia. Wszystkie pomieszczenia wyposażone są w specjalistyczne pomoce naukowe i urządzenia wspomagające naukę.

© 2017 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

Stroną administruje IThelper.pl - Szablony Joomla na zamowienie

Poprawny kod XHTML 1.0 oraz CSS