Chmielnik - Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych

Zawód Kwalifikacja
Fryzjer
 • Wykonywanie zabiegów fryzjerskich  (A.19)
Kucharz
 • Sporządzanie potraw i napojów (T. 6)
Opiekun w domu pomocy społecznej
 • Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej (Z.6)
Opiekunka środowiskowa
 • Świadczenie usług opiekuńczych (Z.5)
Technik administracji
 • Obsługa klienta w jednostkach administracji (A.68)
Technik agrobiznesu
 • Prowadzenie produkcji rolniczej (R.3)
 • Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie (R.6)
Technik drogownictwa
 • Wykonywanie robót drogowych (B.2)
 • Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych (B.32)
 • Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej (B.30)
Technik eklektryk
 • Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych (E.12)
 • Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami (E.13)
Technik informatyk
 • Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych (E.12)
 • Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami (E.13)
 • Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami (E.14)
Technik logistyk
 • Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania  (A.30)
 • Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych (A.31)
 • Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i  informacji w jednostkach organizacyjnych (A.32)
Technik mechanik
 • Montaż i obsługa maszyn i urządzeń  (M.17)
 • Użytkowanie obrabiarek skrawających (M.19)
 • Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (M.20)
 • Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń  (M.44)
Technik pojazdów samochodowych
 • Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych (M.18)
 • Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych (M.12)
 • Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych (M.42)
Technik rachunkowości
 • Prowadzenie rachunkowości (A.36)
 • Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych (A.65)
Technik usług fryzjerskich
 • Wykonywanie zabiegów fryzjerskich (A.19)
 • Projektowanie fryzur (A.23)
Technik żywienia i usług gastronomicznych
 • Sporządzanie potraw i napojów (T. 6)
 • Organizacja żywienia i usług gastronomicznych (T.15)
Wędliniarz
 • Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych (T.5)
 
 Kandydaci na kwalifikacyjne kursy zawodowe składają w sekretariacie szkoły:
 • świadectwo ukończenia szkoły najwyższego stopnia
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe lub inny równorzędny dokument lub świadectwo uzyskania tytułu zawodowego
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w określonym zawodzie
 • 1 fotografię
 • wpisowe - o ile jest wymagane w danej szkole
 • podanie o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy
 • kserokopię dowodu tożsamości potwierdzona za zgodność z oryginałem


Kandydaci podpisują również umowę dotyczącą warunków kształcenia i zasad odpłatności słuchacza.

Pobierz podanie o przyjęcie na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy (pdf)

Aby otworzyć powyższe dokumenty, potrzebujesz programu Adobe Acrobat Reader.
Program można bezpłatnie pobrać klikając w link.


Informacje i zapisy

Punkt informacji: Zakład Doskonalenia Zawodowego
Chmielnik, ul. Mielczarskiego 7, tel. 41 354 27 07, 41 354 10 03

 

 

 

 

© 2017 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

Stroną administruje IThelper.pl - Szablony Joomla na zamowienie

Poprawny kod XHTML 1.0 oraz CSS