Szkoły i kursy w Chmielniku

Placówka szkoleniowa ZDZ w Chmielniku jako nieliczna w regionie może poszczycić się 60-letnią tradycją w działalności edukacyjnej. Cieszy się powszechnym zaufaniem wśród mieszkańców miasta i powiatu kieleckiego, którzy chętnie powierzają swoje wykształcenie sprawdzonej i rzetelnej instytucji oświatowej. Wysoki poziom oferowanych usług edukacyjnych zapewnia System Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009, wykwalifikowana kadra dydaktyczna oraz nowoczesna baza lokalowa.

ZDZ oferuje kompleksowe usługi edukacyjne, na które składają się:
  • szkoły dla młodzieży i dorosłych
  • kursy i szkolenia
  • szkolenia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS

Szkoły ZDZ w Chmielniku kształcą młodzież w Technikum Zawodowym, a dorosłych w Liceum Ogólnokształcącym, a także Szkole Policealnej. Uczniowie wyjeżdżają na praktyki zagraniczne organizowane w krajach Unii Europejskiej w ramach programu Leonardo da Vinci. Uczestniczą również w wielu zajęciach pozalekcyjnych, wycieczkach i licznych konkursach naukowych, artystycznych i sportowych.

ZDZ organizuje kursy i szkolenia w różnych zawodach i specjalnościach (blisko 500 własnych programów nauczania). Jest to szansa zdobycia atrakcyjnego zawodu lub podniesienia kwalifikacji, a także uzyskania świadectw, dyplomów, zaświadczeń lub wymaganych prawem uprawnień. Ważnym atutem jednostki szkoleniowej są także kursy organizowane ze środków Unii Europejskiej. Udział środków unijnych sprawia, że uczestnicy nie ponoszą kosztów przeszkolenia.

Komfort nauki w ZDZ zapewnia gruntownie zmodernizowana baza dydaktyczna, spełniająca wysokie standardy współczesnej edukacji. Pracownie do nauki zawodu wyposażone są w sprzęt i narzędzia niezbędne w ćwiczeniu umiejętności praktycznych, a sale wykładowe posiadają specjalistyczne pomoce naukowe i nowoczesne urządzenia multimedialne.

© 2017 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

Stroną administruje IThelper.pl - Szablony Joomla na zamowienie

Poprawny kod XHTML 1.0 oraz CSS