Najbliższe kursy w Busku-Zdroju

 

Kursy organizowane z wolnego naboru (płatne)
Dla grup zorganizowanych istnieje możliwość negocjacji ceny jak również pozyskanie (na wniosek pracodawcy)  środków na ich refundację.

Nazwa szkolenia

Liczba godzin/opis

Planowany termin rozpoczęcia

Studia podyplomowe - Zarządzanie zasobami ludzkimi 190 Maj 2017
Szkolenie specjalizacyjne z zakresu ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ – NOWA EDYCJA!!! 265 Maj 2017
     
BHP    
Szkolenie okresowe w zakresie BHP dla pracowników administracyjno - biurowych 8 Po zebraniu grupy
Szkolenie okresowe w zakresie BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych 8 Po zebraniu grupy
Szkolenie okresowe w zakresie BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami 16 Po zebraniu grupy
Udzielanie pomocy przedmedycznej 8  Po zebraniu grupy
     
Energetyka    
Uprawnienia SEP do 1 kV i  powyżej 16 Luty 2017
     
Handel    
Obsługa kas fiskalnych 10 Marzec 2017
     
Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych     
Kurs specjalistyczny Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiologicznego (dla pielęgniarek i położnych) 108 Czerwiec 2017

Kurs specjalistyczny Resuscytacja krążeniowo - oddechowa (dla pielęgniarek i położnych)

90 Listopad 2016
Kurs specjalistyczny Szczepienia ochronne dla pielęgniarek 80 Luty 2017
Kurs specjalistyczny Szczepienia ochronne dla położnych 52 Marzec 2017
Kurs specjalistyczny Ordynowanie leków i wypisywanie recept (dla pielęgniarek i położnych) - Część I dotycząca ordynowania leków i wypisywania recept 65 Styczeń 2017
Kurs specjalistyczny Ordynowanie leków i wypisywanie recept (dla pielęgniarek i położnych) - Część II dotycząca wypisywania recept w ramach kontynuacji leczenia  44 Styczeń 2017
     
Obsługa maszyn i urządzeń    
Obsługa wózków podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia (wózki widłowe) 35 Styczeń 2017
     
Spawalnictwo    
Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG (135-1) 145 Styczeń 2017
Spawanie blach spoinami czołowymi metodą MAG (135-2) 112 Styczeń 2017
Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG (141-1) 103 Styczeń 2017
Spawanie blach spoinami czołowymi metodą TIG (141-2) 102 Styczeń 2017
Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi elektrodą otuloną (111-1) 163 Styczeń 2017
Spawanie blach i rur spoinami czołowymi elektrodą otuloną (111-2) 183 Styczeń 2017
     
Transport    
Przewóz towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym (ADR) - Kurs podstawowy  25 Luty 2017
Przewóz towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym (ADR) -  Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych w cysternach   17 Luty 2017
     
Inne szkolenia    
Carving 10 Czerwiec 2017


Na zlecenie zakładów pracy i grup zorganizowanych istnieje możliwość zorganizowania dowolnego szkolenia, w dogodnym miejscu i terminie.

Informacje i zapisy
Punkt informacji: Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 31, tel. 41 378 43 40, 41 378 82 10

© 2017 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

Stroną administruje IThelper.pl - Szablony Joomla na zamowienie

Poprawny kod XHTML 1.0 oraz CSS