Busko-Zdrój - Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych

Zawód Kwalifikacja
Asystent osoby niepełnosprawnej
 • Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej (Z.8)
Elektryk
 • Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych (E.7)
 • Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych (E.8)
Florysta
 • Wykonywanie kompozycji florystycznych  (R.26)
Fryzjer
 • Wykonywanie zabiegów fryzjerskich  (A.19)
Kelner
 • Wykonywanie usług kelnerskich (T.9)
 • Organizacja usług gastronomicznych (T.10)
Kucharz
 • Sporządzanie potraw i napojów (T. 6)
Opiekun medyczny
 • Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej (Z.4)
Opiekun osoby starszej
 • Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej (Z.7)
Opiekun w domu pomocy społecznej
 • Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej (Z.6)
Opiekunka środowiskowa
 • Świadczenie usług opiekuńczych (Z.5)
Sprzedawca
 • Prowadzenie sprzedaży (A.18)
Technik administracji
 • Obsługa klienta w jednostkach administracji (A.68)
Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy (Z.13)
Technik budownictwa
 • Montaż konstrukcji budowlanych (B.20)
 • Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich (B.18)
 • Wykonywanie robót zbrojarskich  i betoniarskich (B.16)
 • Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych (B.33)
 • Sporządzanie kosztorysów  oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej (B.30)
Technik dentystyczny
 • Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji oraz epitez twarzy (Z.17)

Technik drogownictwa

 • Wykonywanie robót drogowych (B.2)
 • Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych (B.32)
 • Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej (B.30)
Technik ekonomista
 • Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji (A.35)
 • Prowadzenie rachunkowości (A.36)
Technik elektroradiolog
 • Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii (Z.21)
Technik farmaceutyczny
 • Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi (Z.19)
Technik handlowiec
 • Prowadzenie sprzedaży (A.18)
 • Prowadzenie działalności handlowej (A.22)
Technik hotelarstwa
 • Planowanie i realizacja usług w recepcji (T.11)
 • Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie (T.12)
Technik informatyk
 • Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych (E.12)
 • Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami (E.13)
 • Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami (E.14)
Technik logistyk
 • Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów  i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania  (A.30)
 • Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych (A.31)
 • Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów  i  informacji w jednostkach organizacyjnych  (A.32)
Technik masażysta
 • Świadczenie usług w zakresie masażu (Z.1)
Technik obsługi turystycznej
 • Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych (T.13)
 • Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych (T.14)
Technik organizacji reklamy
 • Sprzedaż produktów i usług reklamowych (A.26)
 • Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej (A.27)
Technik rachunkowości
 • Prowadzenie rachunkowości (A.36)
 • Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych (A.65)
Technik rolnik
 • Prowadzenie produkcji rolniczej (R.3)
 • Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (R.16)
Technik transportu drogowego
 • Eksploatacja środków transportu drogowego (A.69)
 • Organizacja przewozu środkami transportu drogowego (A.70)
Technik transportu kolejowego
 • Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów (A.44)
 • Planowanie i realizacja przewozów kolejowych (A.45)
Technik usług kosmetycznych
 • Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy (A.61)
 • Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp (A.62)
Technik żywienia i usług gastronomicznych
 • Sporządzanie potraw i napojów (T. 6)
 • Organizacja żywienia i usług gastronomicznych (T.15)
Wędliniarz
 • Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych (T.5)
 

Zasady rekrutacji
Kandydaci na kwalifikacyjne kursy zawodowe składają w sekretariacie szkoły:

 • świadectwo ukończenia szkoły najwyższego stopnia
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe lub inny równorzędny dokument lub świadectwo uzyskania tytułu zawodowego
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w określonym zawodzie
 • 1 fotografię
 • wpisowe - o ile jest wymagane w danej szkole
 • podanie o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy
 • kserokopię dowodu tożsamości potwierdzona za zgodność z oryginałem


Kandydaci podpisują również umowę dotyczącą warunków kształcenia i zasad odpłatności słuchacza.

Pobierz podanie o przyjęcie na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy (pdf)

Aby otworzyć powyższe dokumenty, potrzebujesz programu Adobe Acrobat Reader.
Program można bezpłatnie pobrać klikając w link.


Informacje i zapisy

Punkt informacji: Zakład Doskonalenia Zawodowego
Busko-Zdrój, ul.  Wojska Polskiego 30, tel. 41 378 43 39, 41 378 43 40 wyślij e-mail (kliknij)

© 2017 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

Stroną administruje IThelper.pl - Szablony Joomla na zamowienie

Poprawny kod XHTML 1.0 oraz CSS