Szkoły i kursy w Busku-Zdroju

 
Placówka szkoleniowa ZDZ w Busku-Zdroju podczas swojej blisko 40-letniej działalności osiągnęła stabilną pozycję renomowanej i dynamicznie rozwijającej się instytucji edukacyjnej. Mieszkańcy powiatu buskiego w dowód uznania dla doskonałych efektów kształcenia, obdarzają placówkę stałym zaufaniem i przywiązaniem. Wiedza i doświadczenie kadry pracowników pozwalają na bieżąco wypracowywać nowoczesne rozwiązania na miarę XXI wieku, z korzyścią dla klientów i lokalnej społeczności. Wysoki poziom oferowanych usług edukacyjnych zapewnia System Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009.

Aktualnie Szkoły ZDZ w Busku-Zdroju prowadzą rekrutację młodzieży do Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcącego, Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Technikum Zawodowego. Oferują kształcenie ogólne i zawodowe.

BEZPŁATNE GIMNAZUM

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
 • poszerzenie - klasa dziennikarska
 • poszerzenie - klasa plastyczna

TECHNIKUM ZAWODOWE
 • technik budownictwa - klasa policyjna
 • technik budownictwa - klasa strażacka
 • technik budownictwa - klasa wojskowa
 • technik drogownictwa - klasa policyjna
 • technik drogownictwa - klasa transportowa
 • technik ekonomista - klasa wojskowa
 • technik hotelarstwa - klasa policyjna
 • technik hotelarstwa - klasa strażacka
 • technik hotelarstwa - klasa wojskowa
 • technik informatyk - klasa policyjna
 • technik informatyk - klasa strażacka
 • technik informatyk - klasa wojskowa
 • technik logistyk - klasa policyjna
 • technik logistyk - klasa transportowa
 • technik logistyk - klasa wojskowa
 • technik obsługi turystycznej - klasa ekologiczna
 • technik organizacji reklamy - klasa policyjna
 • technik orgnizacji reklamy - klasa wojskowa
 • technik rolnik - klasa ekologiczna
 • technik żywienia i usług gastronomicznych - klasa barmańska

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
 • fryzjer
 • kucharz

Szkoły ZDZ w Busku-Zdroju prowadzą jako JEDYNE W POWIECIE BUSKIM KLASY MUNDUROWE. Uczniowie szkoły biorą udział w zajęciach i obozach sprawnościowych w jednostkach wojskowych, policji i straży pożarnej w całym kraju.

Klasy policyjne
Klasy strażackie
Klasy wojskowe
Praktyki zagraniczne w Hiszpani i we Francji
Coroczny Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezesa Zarządu ZDZ w Kielcach
Zdolna młodzież ze szkół ZDZ w Busku-Zdroju uczestniczy w Konkursie Artystycznym Szkół ZDZ oraz w Konkursie Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej
ZDZ oferuje kompleksowe usługi edukacyjne, na które składają się:
 • szkoły dla młodzieży i dorosłych
 • kursy i szkolenia
 • szkolenia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS

W Szkołach ZDZ w Busku-Zdroju młodzież kształci się w Technikum Zawodowym, a dorośli w Liceum Ogólnokształcącym, Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym, a także Technikum Uzupełniającym oraz Szkole Policealnej. Uczniowie wyjeżdżają na praktyki zagraniczne organizowane w krajach unijnych w ramach programu Leonardo da Vinci. Uczestniczą również w wielu zajęciach pozalekcyjnych, wycieczkach i licznych konkursach naukowych, artystycznych i sportowych.

ZDZ organizuje kursy i szkolenia w różnych zawodach i specjalnościach (blisko 500 własnych programów nauczania). Jest to szansa zdobycia atrakcyjnego zawodu lub podniesienia kwalifikacji, a także uzyskania świadectw, dyplomów, zaświadczeń lub wymaganych prawem uprawnień. Ważnym atutem jednostki szkoleniowej są także kursy organizowane ze środków Unii Europejskiej. Udział środków UE sprawia, że uczestnicy nie ponoszą kosztów przeszkolenia. Kursy unijne realizowane w powiecie buskim zostały nagrodzone statuetką i tytułem „Świętokrzyski  Superprojekt”.

W 2007 roku oddany został do użytku nowy budynek dydaktyczny buskiego ZDZ. Placówka dysponuje nowoczesnymi salami wykładowymi i pracowniami do nauki zawodu. Wszystkie pomieszczenia wyposażone są w pomoce naukowe i urządzenia wspomagające kształcenie. Budynek dostosowany jest również do potrzeb osób niepełnosprawnych. W 2010 roku uruchomiono nowoczesną pracownię spawalniczą, wyposażoną w sprzęt do spawania najpopularniejszymi obecnie metodami MAG/MIG i TIG.

© 2017 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

Stroną administruje IThelper.pl - Szablony Joomla na zamowienie

Poprawny kod XHTML 1.0 oraz CSS