SZKOLENIE

BEZPŁATNE SZKOLENIE - Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 135-1 z doszkoleniem na stal nierdzewną i aluminium + cięcie termiczne- tlenowe i plazmowe

BEZPŁATNE SZKOLENIE + STYPENDIUM SZKOLENIOWE + PŁATNY 3-MIESIĘCZNY STAŻ

Nazwa szkolenia:

 • Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 135-1 z doszkoleniem na grupę materiałową FM5 (stal nierdzewna) i 21 (aluminium) + ręczne przecinanie termiczne- tlenowe i plazmowe

Cel szkolenia:

 • zdobycie kwalifikacji do spawania blach i rur, w tym ze stali nierdzewnych i aluminium, spoinami pachwinowymi metodą MAG oraz teoretyczne i praktyczne przygotowanie do egzaminu przed komisją egzaminacyjną powołaną na podstawie atestu Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach

Wymagania wstępne dla kandydatów/kandydatek:

 • osoby młode w wieku 18-29 lat
 • bierne zawodowo lub osoby bezrobotne, w tym osoby z niepełnosprawnościami
 • które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu
 • osoby z obszaru województwa świętokrzyskiego (zamieszkałe na terenie województwa w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego)
 • ukończona co najmniej szkoła podstawowa, gimnazjalna lub zawodowa
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych

Liczba godzin zajęć i terminy:

 • termin realizacji szkoleń luty – marzec 2019r.
 • 244 godz.

Warunki uczestnictwa:

 • udział w Projekcie jest bezpłatny
 • osobom uczestniczącym w kursie przysługuje stypendium szkoleniowe w wysokości średnio 6,65 zł netto za godzinę uczestnictwa w szkoleniu
 • po zakończonych szkoleniach zawodowych każdy Uczestnik/Uczestniczka Projektu  będzie zobowiązany odbyć płatny staż u pracodawcy
 • staż będzie trwał 3 miesiące (termin realizacji kwiecień – czerwiec 2019r.)
 • każdy uczestnik będzie oytrzymywał stypendium stażowe w wysokości średnio 1017,40 zł

Wydawane dokumenty:

 • świadectwo egzaminu kwalifikacyjnego spawacza, wydane przez komisję egzaminacyjną powołaną na podstawie atestu Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach (w językach polskim, angielskim i niemieckim)
 • książka spawacza, wydana przez komisję egzaminacyjną powołaną na podstawie atestu Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, wraz z wpisem potwierdzającym posiadanie uprawnień do spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG (135-1) oraz cięcia termicznego - tlenowego i plazmowego

Miejsce szkolenia:

 • Kielce KSCKZiWS ul. Śląska 9, tel. 41/342 88 01,  607 124 613

 

Projekt pn. „MŁODZI NA START! Program aktywizacji zawodowej osób młodych do 29r.ż. w województwie świętokrzyskim (II edycja)” realizowany jest przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego - numer umowy POWR.01.02.01-26-0033/17-00. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego.

* Przedstawiona oferta handlowa ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Zakład Doskonalenia Zawodowego zastrzega sobie prawo do odwołania poszczególnych kursów w uzasadnionych przypadkach
 
 ** Podana cena kursu została skalkulowana dla grupy uczestników liczącej co najmniej 10 osób
 

Najbliższe terminy kursu


Termin Miejscowość Cena System realizacji
2019.01.23 Kielce OKZ, ul. Śląska 0 zł Stacjonarny Zapisz się
2019.02.04 Kielce OKZ, ul. Śląska 2200 zł Stacjonarny Zapisz się
2019.02.04 Kielce OKZ, ul. Śląska 3400 zł Stacjonarny Zapisz się
2019.02.04 Kielce OKZ, ul. Śląska 3400 zł Stacjonarny Zapisz się
2019.02.09 Busko-Zdrój 2000 zł Stacjonarny Zapisz się
2019.02.11 Kielce OKZ, ul. Śląska 2200 zł Stacjonarny Zapisz się
2019.02.11 Kielce OKZ, ul. Śląska 3400 zł Stacjonarny Zapisz się
2019.02.11 Kielce OKZ, ul. Śląska 3400 zł Stacjonarny Zapisz się
2019.02.18 Kielce OKZ, ul. Śląska 2200 zł Stacjonarny Zapisz się
2019.02.18 Kielce OKZ, ul. Śląska 3400 zł Stacjonarny Zapisz się
2019.02.18 Kielce OKZ, ul. Śląska 3400 zł Stacjonarny Zapisz się
2019.03.04 Kielce OKZ, ul. Śląska 3400 zł Stacjonarny Zapisz się
2019.03.04 Kielce OKZ, ul. Śląska 3400 zł Stacjonarny Zapisz się
2019.03.04 Kielce OKZ, ul. Śląska 2200 zł Stacjonarny Zapisz się

Zapisz się do szkoły

Szybko i wygodnie

Zapisz

Kontakt telefoniczny

zadzwoń do nas

Zadzwoń

Placówki szkoleniowe

Wybierz miejsce

Zobacz placówki