SZKOLENIE

Obsługa żurawi wieżowych (kat. I Ż)

Nazwa szkolenia:

 • Obsługa żurawi wieżowych (kat. I Ż)

Cel szkolenia:

 • podwyższenie i rozszerzenie kwalifikacji zawodowych z zakresu obsługi żurawi wieżowych
 • przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego

Wymagania wstępne dla kandydatów:

 • wiek powyżej 18 lat
 • ukończona co najmniej szkoła zawodowa lub tytuł robotnika wykwalifikowanego w zawodzie pokrewnym
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych

Tematyka szkolenia:

 • wiadomości ogólne o żurawiach wieżowych
 • budowa żurawi wieżowych
 • zawiesia i pomocniczy sprzęt przeładunkowy
 • obsługa żurawi wieżowych
 • wiadomości o dozorze technicznym
 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • zajęcia praktyczne

Liczba godzin zajęć:

 • 91 godz. (w zależności od rodzaju żurawi wieżowych)

Sprawdzian wiedzy i umiejętności:

 • sprawdziany kontrolne w trakcie kursu
 • egzamin wewnętrzny
 • egzamin zewnętrzny przed komisją kwalifikacyjną powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego

Wydawane dokumenty:

 • zaświadczenie wydane przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach (zgodne z wytycznymi MEN)
 • zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez Urząd Dozoru Technicznego, zawierające zapis dotyczący uprawnień do obsługi żurawi wieżowych (kat. I Ż) oraz uprawnień kategorii niższej

Miejsce szkolenia:

Kielce OKZ ul. Śląska 9 , tel. 41/342 88 01,  607 124 613

* Przedstawiona oferta handlowa ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Zakład Doskonalenia Zawodowego zastrzega sobie prawo do odwołania poszczególnych kursów w uzasadnionych przypadkach
 
 ** Podana cena kursu została skalkulowana dla grupy uczestników liczącej co najmniej 10 osób
 

Najbliższe terminy kursu


Termin Miejscowość Cena System realizacji
2019.04.01 Kielce OKZ, ul. Śląska 1500 zł Stacjonarny Zapisz się

Zapisz się do szkoły

Szybko i wygodnie

Zapisz

Kontakt telefoniczny

zadzwoń do nas

Zadzwoń

Placówki szkoleniowe

Wybierz miejsce

Zobacz placówki