SZKOLENIE

Obsługa żurawi - stałych, przenośnych lub przewoźnych (kat. II Ż)

Nazwa szkolenia:

 • Obsługa żurawi - stałych, przenośnych lub przewoźnych (kat. II Ż)

Cel szkolenia:

 • uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie obsługi żurawi
 • przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego

Wymagania wstępne dla kandydatów:

 • wiek powyżej 18 lat
 • ukończona co najmniej szkoła podstawowa lub gimnazjalna
 • znajomość tematyki z zakresu mechaniki i elektrotechniki
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych

Tematyka szkolenia:

 • wiadomości o przepisach prawnych dozoru technicznego
 • ogólne wiadomości na temat urządzeń transportu bliskiego
 • budowa żurawi (stałych, przenośnych lub przewoźnych)
 • obsługa żurawi (stałych, przenośnych lub przewoźnych)
 • bezpieczeństwo i higiena pracy przy obsłudze żurawi
 • procedura postępowania przy niebezpiecznym uszkodzeniu i niebezpiecznym wypadku przy pracy żurawiem

Liczba godzin zajęć:

 • 25 godz.

Sprawdzian wiedzy i umiejętności:

 • egzamin wewnętrzny
 • egzamin zewnętrzny przed komisją kwalifikacyjną powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego

Wydawane dokumenty:

 • zaświadczenie wydane przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach (zgodne z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej)
 • zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez Urząd Dozoru Technicznego, zawierające zapis dotyczący uprawnień do obsługi żurawi stacjonarnych (kat. II Ż) albo
 • zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez Urząd Dozoru Technicznego, zawierające zapis dotyczący uprawnień do obsługi żurawi przenośnych (kat. II Ż) albo
 • zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez Urząd Dozoru Technicznego, zawierające zapis dotyczący uprawnień do obsługi żurawi przewoźnych (kat. II Ż)

Miejsce szkolenia:

Kielce OKZ ul. Śląska 9 , tel. 41/342 88 01,  607 124 613

* Przedstawiona oferta handlowa ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Zakład Doskonalenia Zawodowego zastrzega sobie prawo do odwołania poszczególnych kursów w uzasadnionych przypadkach
 
 ** Podana cena kursu została skalkulowana dla grupy uczestników liczącej co najmniej 10 osób
 

Najbliższe terminy kursu


Termin Miejscowość Cena System realizacji
2019.04.01 Kielce OKZ, ul. Śląska 800 zł Stacjonarny Zapisz się

Zapisz się do szkoły

Szybko i wygodnie

Zapisz

Kontakt telefoniczny

zadzwoń do nas

Zadzwoń

Placówki szkoleniowe

Wybierz miejsce

Zobacz placówki