SZKOLENIE

Obsługa wózków podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia

Nazwa szkolenia:

 • Obsługa wózków podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia

Cel szkolenia:

 • uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie obsługi wózków podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia
 • przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego

Wymagania wstępne dla kandydatów:

 • wiek powyżej 18 lat
 • ukończona co najmniej szkoła podstawowa lub gimnazjalna
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych

Tematyka szkolenia:

 • wiadomości o przepisach prawnych dozoru technicznego
 • ogólne wiadomości na temat urządzeń transportu bliskiego
 • budowa wózków jezdniowych z mechanicznym napędem podnoszenia
 • zasady bezpiecznej eksploatacji urządzeń zasilanych gazem (LPG)
 • obsługa wózków jezdniowych z mechanicznym napędem podnoszenia
 • bezpieczeństwo i higiena pracy przy obsłudze wózków jezdniowych z mechanicznym napędem podnoszenia
 • procedura postępowania przy niebezpiecznym uszkodzeniu i wypadku przy pracy wózkiem jezdniowym z mechanicznym napędem podnoszenia

Liczba godzin zajęć:

 • 35 godz.

Sprawdzian wiedzy i umiejętności:

 • egzamin wewnętrzny
 • egzamin zewnętrzny przed komisją kwalifikacyjną powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego

Wydawane dokumenty:

 • zaświadczenie wydane przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach (zgodne z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej)
 • zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez Urząd Dozoru Technicznego, zawierające zapis dotyczący uprawnień do obsługi wózków podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia w odpowiedniej kategorii
* Przedstawiona oferta handlowa ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Zakład Doskonalenia Zawodowego zastrzega sobie prawo do odwołania poszczególnych kursów w uzasadnionych przypadkach
 
 ** Podana cena kursu została skalkulowana dla grupy uczestników liczącej co najmniej 10 osób
 

Najbliższe terminy kursu


Termin Miejscowość Cena System realizacji
2019.02.09 Staszów 650 zł Zaoczny Zapisz się

Zapisz się do szkoły

Szybko i wygodnie

Zapisz

Kontakt telefoniczny

zadzwoń do nas

Zadzwoń

Placówki szkoleniowe

Wybierz miejsce

Zobacz placówki