SZKOLENIE

Obsługa wózków podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia

Nazwa szkolenia:

 • Obsługa wózków podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia

Cel szkolenia:

 • uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie obsługi wózków podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia
 • przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego

Wymagania wstępne dla kandydatów:

 • wiek powyżej 18 lat
 • ukończona co najmniej szkoła podstawowa lub gimnazjalna
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych

Tematyka szkolenia:

 • wiadomości o przepisach prawnych dozoru technicznego
 • ogólne wiadomości na temat urządzeń transportu bliskiego
 • budowa wózków jezdniowych z mechanicznym napędem podnoszenia
 • zasady bezpiecznej eksploatacji urządzeń zasilanych gazem (LPG)
 • obsługa wózków jezdniowych z mechanicznym napędem podnoszenia
 • bezpieczeństwo i higiena pracy przy obsłudze wózków jezdniowych z mechanicznym napędem podnoszenia
 • procedura postępowania przy niebezpiecznym uszkodzeniu i wypadku przy pracy wózkiem jezdniowym z mechanicznym napędem podnoszenia

Liczba godzin zajęć:

 • 35 godz.

Sprawdzian wiedzy i umiejętności:

 • egzamin wewnętrzny
 • egzamin zewnętrzny przed komisją kwalifikacyjną powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego

Wydawane dokumenty:

 • zaświadczenie wydane przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach (zgodne z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej)
 • zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez Urząd Dozoru Technicznego, zawierające zapis dotyczący uprawnień do obsługi wózków podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia w odpowiedniej kategorii
* Przedstawiona oferta handlowa ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Zakład Doskonalenia Zawodowego zastrzega sobie prawo do odwołania poszczególnych kursów w uzasadnionych przypadkach
 
 ** Podana cena kursu została skalkulowana dla grupy uczestników liczącej co najmniej 10 osób
 

Najbliższe terminy kursu


Zapisz się do szkoły

Szybko i wygodnie

Zapisz

Kontakt telefoniczny

zadzwoń do nas

Zadzwoń

Placówki szkoleniowe

Wybierz miejsce

Zobacz placówki