SZKOLENIE

Dokumentacja zgodna z RODO

Nazwa szkolenia:

 • Dokumentacja zgodna z RODO

Cel szkolenia:

 • przygotowanie uczestników do praktycznego stosowania RODO w swojej organizacji oraz zapoznanie z dokumentacją dotyczącą ochrony danych osobowych

Wymagania wstępne dla kandydatów:

 • wiek powyżej 18 lat
 • ukończona co najmniej szkoła podstawowa lub gimnazjalna
 • osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacji osobowych we wszystkich przedsiębiorstwach i podmiotach publicznych
 • administratorzy bezpieczeństwa informacji osobowych
 • każdy podmiot przetwarzający dane osobowe np. pracownicy

Tematyka szkolenia:

 • Legalność przetwarzania danych
 • Zgoda na przetwarzanie danych i nowe uwarunkowania dotyczące jej udzielania
 • Obowiązki informacyjne po nowemu
 • Rejestr czynności przetwarzania i rejestr kategorii czynności przetwarzania
 • Polityka ochrony danych osobowych co zawiera?
 • Środki organizacyjne i techniczne ochrony danych osobowych
 • Proces zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych do UODO – przykładowa procedura.
 • Powierzenie przetwarzania danych - umowa
 • Prawa osób, których dane dotyczą - regulamin
 • Procedura zarządzania ryzykiem - metodologia i arkusz z szacowaniem ryzyka

Liczba godzin zajęć:

 • 7 godz.

Wydawane dokumenty:

 • zaświadczenie wydane przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach (zgodnie z wytycznymi MEN)

Miejsce realizacji:

 • Kielce CKZ, ul. Paderewskiego 55, tel. 41 366 49 71, wew. 131, 609 678 596
* Przedstawiona oferta handlowa ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Zakład Doskonalenia Zawodowego zastrzega sobie prawo do odwołania poszczególnych kursów w uzasadnionych przypadkach
 
 ** Podana cena kursu została skalkulowana dla grupy uczestników liczącej co najmniej 10 osób
 

Najbliższe terminy kursu


Termin Miejscowość Cena System realizacji
2019.02.07 Kielce CKZ, ul. Paderewskiego 380 zł Stacjonarny Zapisz się

Zapisz się do szkoły

Szybko i wygodnie

Zapisz

Kontakt telefoniczny

zadzwoń do nas

Zadzwoń

Placówki szkoleniowe

Wybierz miejsce

Zobacz placówki