SZKOLENIE

Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IOD) - rola i zadania w organizacji

Nazwa szkolenia:

 • Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IOD)

Cel szkolenia:

 • przygotowanie przyszłych inspektorów danych osobowych do pracy zgodnie z przepisami, które obowiązują od 25 maja 2018 r.

Wymagania wstępne dla kandydatów:

 • wiek powyżej 18 lat
 • ukończona co najmniej szkoła średnia
 • osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacji osobowych
 • administratorzy bezpieczeństwa informacji osobowych
 • kandydaci na inspektorów danych osobowych (IOD)

Tematyka szkolenia:

 • Podstawy powołania Inspektora Ochrony Danych
 • Powierzenie wykonywania zadań IOD pracownikowi lub podmiotowi zewnętrznemu
 • Pełnienie funkcji na podstawie umowy o świadczenie usług
 • Formalne wyznaczenie inspektora ochrony danych
 • Status Inspektora Ochrony Danych
 • Stanowisko pracy Inspektora Ochrony Danych - organizacja
 • Odpowiedzialność Inspektora Ochrony Danych
 • Obowiązki Inspektora Ochrony Danych:
 • Wiedza i praktyka – znajomość RODO przez Inspektora Ochrony Danych
 • Przygotowanie i przeprowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania zasad ochrony danych osobowychy

Liczba godzin zajęć

 • 7 godz.

Wydawane dokumenty:

 • zaświadczenie wydane przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach (zgodnie z wytycznymi MEN)

Miejsce realizacji:

 • Kielce CKZ, ul. Paderewskiego 55, tel. 41 366 49 71, wew. 131, 609 678 596
* Przedstawiona oferta handlowa ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Zakład Doskonalenia Zawodowego zastrzega sobie prawo do odwołania poszczególnych kursów w uzasadnionych przypadkach
 
 ** Podana cena kursu została skalkulowana dla grupy uczestników liczącej co najmniej 10 osób
 

Najbliższe terminy kursu


Termin Miejscowość Cena System realizacji
2019.01.30 Kielce CKZ, ul. Paderewskiego 480 zł Stacjonarny Zapisz się

Zapisz się do szkoły

Szybko i wygodnie

Zapisz

Kontakt telefoniczny

zadzwoń do nas

Zadzwoń

Placówki szkoleniowe

Wybierz miejsce

Zobacz placówki