SZKOLENIE

Studia podyplomowe "Surdopedagogika"

Nazwa studiów podyplomowych:

 • Surdopedagogika

Cel studiów podyplomowych:

 • przygotowanie merytoryczne i pragmatyczne do pracy z dziećmi i młodzieżą niesłyszącą i niedosłyszącą

Adresaci studiów podyplomowych:

 • osoby chcące przygotować się do pracy z dziećmi i młodzieżą niesłyszącą i niedosłyszącą

Wymagania stawiane kandydatom:

 • dyplom ukończenia studiów wyższych
 • przygotowanie pedagogiczne

Tematyka studiów podyplomowych:

 • pedagogika specjalna
 • surdopedagogika
 • audiologia pedagogiczna oraz urządzenia techniczne w rehabilitacji słuchu i mowy
 • surdologopedia
 • rewalidacja indywidualna
 • psychologia głuchych
 • metodyka nauczania i wychowania dzieci z wadą słuchu - podstawy języka migowego
 • praktyka I
 • diagnoza pedagogiczno-psychologiczna
 • fonetyka z ortofonią 
 • metodyka nauczania i wychowania głuchych i niedosłyszących
 • rewalidacja indywidualna dzieci z wadą słuchu
 • podstawy audiologii
 • projektowanie planów i programów edukacyjnych
 • podstawy psychologiczne rewalidacji głuchych
 • komputer w kształceniu specjalnym
 • praktyka II
 • projekt dyplomowy

Liczba godzin zajęć:

 • (3 semestry)

Cena studiów podyplomowych:

 • 3300 zł (1100 zł za semestr)

Sposób odbywania zajęć:

 • zjazdy sobotnio-niedzielne w budynku ZDZ w Kielcach

Sprawdzian wiedzy i umiejętności:

 • zaliczenia i egzaminy w trakcie trwania studiów podyplomowych
 • obrona pracy dyplomowej

Uzyskane kwalifikacje:

 • kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą niesłyszącą i niedosłyszącą

Wydawane dokumenty:

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Wyższą Szkołę Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim

Punkt informacji:

 • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, ul. Śląska 9, pok. nr 16, tel. 41 366 48 61, 41 366 22 90, 41 366 47 91 - wew. 461, 462, 460, fax - numer telefonu i wew. 462, godziny pracy: 800-1600
* Przedstawiona oferta handlowa ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Zakład Doskonalenia Zawodowego zastrzega sobie prawo do odwołania poszczególnych kursów w uzasadnionych przypadkach
 
 ** Podana cena kursu została skalkulowana dla grupy uczestników liczącej co najmniej 10 osób
 

Najbliższe terminy kursu


Zapisz się do szkoły

Szybko i wygodnie

Zapisz

Kontakt telefoniczny

zadzwoń do nas

Zadzwoń

Placówki szkoleniowe

Wybierz miejsce

Zobacz placówki