SZKOLENIE

Trening umiejętności społecznych

Nazwa szkolenia:

 • Trening umiejętności społecznych

Cel szkolenia:

 • przygotowanie do prowadzenia treningu umiejętności społecznych z osobami z autyzmem w różnym wieku, z normalnym lub lekkim poziomem niepełnosprawności intelektualnej, umiejącymi się komunikować werbalnie

Adresaci szkolenia:

 • nauczyciele, pedagodzy, psychologowie, terapeuci, pracujący z osobami z autyzmem lub Zespołem Aspergera

Tematyka szkolenia:

 • podstawowe informacje o brakach w kontaktach i umiejętnościach społecznych u osób z autyzmem
 • różne formy pracy nad rozwijaniem umiejętności społecznych osób z autyzmem
 • zasady organizacji zajęć grupowych rozwijających umiejętności społeczne osób z autyzmem i określanie założeń terapii
 • przykładowe plany zajęć dla grup terapeutycznych dla osób z autyzmem
 • planowanie zajęć w podgrupach
 • ćwiczenie w prowadzeniu zajęć z osobami z autyzmem w celu zwiększenia ich umiejętności społecznych
 • trudne zachowania uczestników zajęć, sposoby przeciwdziałania i rozwiązywania problemów

Liczba godzin zajęć:

 • 18 godz.

Cena szkolenia:

 • 250 zł

Sprawdzian wiedzy i umiejętności:

 • egzamin wewnętrzny

Wydawane dokumenty:

 • zaświadczenie wydane przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach (zgodne z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej)

Punkt informacji:

 • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, ul. Śląska 9, pok. nr 16, tel. 41 366 48 61, 41 366 22 90, 41 366 47 91 - wew. 461, 462, 460, fax - numer telefonu i wew. 462, godziny pracy: 800-1600
* Przedstawiona oferta handlowa ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Zakład Doskonalenia Zawodowego zastrzega sobie prawo do odwołania poszczególnych kursów w uzasadnionych przypadkach
 
 ** Podana cena kursu została skalkulowana dla grupy uczestników liczącej co najmniej 10 osób
 

Najbliższe terminy kursu


Zapisz się do szkoły

Szybko i wygodnie

Zapisz

Kontakt telefoniczny

zadzwoń do nas

Zadzwoń

Placówki szkoleniowe

Wybierz miejsce

Zobacz placówki