SZKOLENIE

Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV i powyżej

Nazwa szkolenia:

 • Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1kV i powyżej

Cel szkolenia:

 • przygotowanie słuchaczy do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji.

Wymagania wstępne dla kandydatów:

 • wiek powyżej 18 lat
 • ukończona co najmniej szkoła podstawowa lub gimnazjalna
 • pożądane posiadanie podstawowych informacji z dziedziny elektrotechniki

Tematyka szkolenia:

 • warunki techniczne budowy urządzeń elektroenergetycznych
 • bezpieczeństwo i higiena pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych
 • zasady eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych
 • ogólne zasady racjonalnej gospodarki elektroenergetycznej
 • ochrona przeciwpożarowa, ratowanie osób porażonych pradem elektrycznym

Liczba godzin zajęć:

 • 6 godz.

Sprawdzian wiedzy i umiejętności:

 • zewnętrzny egzamin końcowy przed Komisją Kwalifikacyjną przy ZDZ w Kielcach

Wydawane dokumenty:

 • świadectwo kwalifikacji w zakresie eksploatacji urzadzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napieciu do 1kV i powyżej
 • zaświadczenie wydane przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach (zgodne z wytycznymi MEN)

Miejsce szkolenia:

 • Chmielnik OKZ, ul. Mielczarskiego 7, 26-020 Chmielnik, tel. 41 354-27-07, 41 354-10-03
* Przedstawiona oferta handlowa ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Zakład Doskonalenia Zawodowego zastrzega sobie prawo do odwołania poszczególnych kursów w uzasadnionych przypadkach
 
 ** Podana cena kursu została skalkulowana dla grupy uczestników liczącej co najmniej 10 osób
 

Najbliższe terminy kursu


Termin Miejscowość Cena System realizacji
2018.12.21 Chmielnik 490 zł Stacjonarny Zapisz się

Zapisz się do szkoły

Szybko i wygodnie

Zapisz

Kontakt telefoniczny

zadzwoń do nas

Zadzwoń

Placówki szkoleniowe

Wybierz miejsce

Zobacz placówki