SZKOLENIE

ABC ochrony danych osobowych - RODO

Nazwa szkolenia:

 • ABC ochrony danych osobowych - RODO

Cel szkolenia:

 • przygotowanie uczestników do praktycznego stosowania RODO w swojej organizacji oraz zapoznanie z pojęciami dotyczącymi ochrony danych osobowych, zmianami prawnymi, które wprowadzi RODO, wymaganiami, jakim po reformie podlegać będą podmioty przetwarzające dane osobowe

Wymagania wstępne dla kandydatów:

 • wiek powyżej 18 lat
 • ukończona co najmniej szkoła podstawowa lub gimnazjalna
 • osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacji osobowych we wszystkich przedsiębiorstwach i podmiotach publicznych
 • administratorzy bezpieczeństwa informacji osobowych
 • każdy podmiot przetwarzający dane osobowe np. pracownicy

Tematyka szkolenia:

 • RODO - podstawy prawne, pojęcia i terminy
 • zasady przetwarzania danych osobowych
 • obowiązki administratora danych osobowych
 • tworzenie i aktualizowanie dokumentacji przetwarzania i ochrony danych osobowych
 • różnice pomiędzy ABI a IOD
 • jakie prawa w RODO ma osoba fizyczna?
 • bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych
 • zadania, obowiązki i odpowiedzialność podmiotu przetwarzającego dane osobowe oraz sankcje za naruszenia

Liczba godzin zajęć:

 • 7 godz.

Sprawdzian wiedzy i umiejętności:

 • aktywne uczestnictwo w zajęciach

Wydawane dokumenty:

 • zaświadczenie wydane przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach (zgodne z wytycznymi MEN)

Miejsce realizacji:

 • Kielce CKZ, ul. Paderewskiego 55, tel. 41 366 49 71, wew. 131, 609 678 596

 

* Przedstawiona oferta handlowa ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Zakład Doskonalenia Zawodowego zastrzega sobie prawo do odwołania poszczególnych kursów w uzasadnionych przypadkach
 
 ** Podana cena kursu została skalkulowana dla grupy uczestników liczącej co najmniej 10 osób
 

Najbliższe terminy kursu


Termin Miejscowość Cena System realizacji
2019.01.30 Kielce OKZ, ul. Śląska 285 zł Stacjonarny Zapisz się
2019.02.06 Kielce CKZ, ul. Paderewskiego 380 zł Stacjonarny Zapisz się
2019.02.09 Chmielnik Do uzgodnienia Stacjonarny Zapisz się

Zapisz się do szkoły

Szybko i wygodnie

Zapisz

Kontakt telefoniczny

zadzwoń do nas

Zadzwoń

Placówki szkoleniowe

Wybierz miejsce

Zobacz placówki