SZKOLENIE

Operator pilarek mechanicznych do ścinki drzew kl. III

Nazwa szkolenia:

 • Operator pilarek mechanicznych do ścinki drzew kl. III

Cel szkolenia:

 • przygotowanie uczestników kursu do pozyskania kwalifikacji w zawodzie operatora pilarek mechanicznych, przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego oraz przygotowanie teoretyczne i praktyczne do wykonywania zawodu

Wymagania wstępne dla kandydatów:

 • osoby pełnoletnie
 • stan zdrowia umożliwiający pracę na stanowisku oparatora pilarek mechanicznych, potwierdzony stosownym zaświadczeniem lekarskim
 • wykształcenie co najmniej podstawowe lub gimnazalne

Tematyka szkolenia:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Dokumentacja techniczna i uzytkowanie
 • Ogólna budowa i obsługa pilarek do ścinki drzew
 • Technologia robót realizowanych pilarkami mechanicznymi do ścinki drzew
 • Zajęcia praktyczne wykonywane pilarkami mechanicznymi do ścinki drzew

Liczba godzin zajęć:

 • 36 godz.

Wydawane dokumenty:

 • zaświadczenie wydane przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach (zgodnie z wytycznymi MEN)
 • uprawnienia operatora (książeczka operatora)
 • wpis do książki operatora maszyn budowlanych

Miejsce realizacji:

 • Kielce CKZ, ul. Paderewskiego 55, tel. 41 366 49 71, wew. 131, 609 678 596
* Przedstawiona oferta handlowa ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Zakład Doskonalenia Zawodowego zastrzega sobie prawo do odwołania poszczególnych kursów w uzasadnionych przypadkach
 
 ** Podana cena kursu została skalkulowana dla grupy uczestników liczącej co najmniej 10 osób
 

Najbliższe terminy kursu


Termin Miejscowość Cena System realizacji
2019.01.14 Kielce CKZ, ul. Paderewskiego 650 zł Zapisz się

Zapisz się do szkoły

Szybko i wygodnie

Zapisz

Kontakt telefoniczny

zadzwoń do nas

Zadzwoń

Placówki szkoleniowe

Wybierz miejsce

Zobacz placówki