SZKOLENIE

Szkolenie na materiałach grupy FM5 i na materiałach grupy 21 w metodzie TIG 141-2

Nazwa szkolenia:

 • Szkolenie na materiałach grupy FM5 i na materiałach grupy 21 w metodzie TIG 141-2

Cel szkolenia:

 • zdobycie kwalifikacji do spawania aluminium i stali nierdzewnych w metodzie TIG 141-2 oraz teoretyczne i praktyczne przygotowanie do egzaminu przed komisją egzaminacyjną powołaną na podstawie atestu Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach

Wymagania wstępne dla kandydatów:

 • wiek powyżej 18 lat
 • ukończona co najmniej szkoła podstawowa, gimnazjalna lub zawodowa
 • ukończony kurs spawania blach spoinami czołowymi metodą TIG (141-2)
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych

Tematyka szkolenia:

Do FM5

 • wprowadzenie do zagadnień wytwarzania stali
 • Podstawowe wiadomości o stalach nierdzewnych,metody spawania, ochrona zdrowia
 • Spawalność, złącza spawane i odkształcenia złączy ze stali nierdzewnych
 • Materiały dodatkowe do spawania stali nierdzewnych
 • Korozja i obróbka cieplna po spawaniu
 • zestaw 7 ćwiczeń

Do 21

 • Aluminium i jego stopy, procesy spawania i aspekty bezpieczeństwa pracy
 • Spawalność i technika spawania
 • Materiały dodatkowe do spawania aluminium i jego stopów
 • Złącza spawane z aluminium i jego stopów i ich odkształcenie
 • zestaw 7 ćwiczeń

Liczba godzin zajęć:

 • 64 godz.

Sprawdzian wiedzy i umiejętności:

 • sprawdziany kontrolne w trakcie kursu
 • egzamin zewnętrzny przed komisją egzaminacyjną powołaną na podstawie atestu Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach

Wydawane dokumenty:

 • świadectwo egzaminu kwalifikacyjnego spawacza, wydane przez komisję egzaminacyjną powołaną na podstawie atestu Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach (w językach polskim, angielskim i niemieckim)
 • Wpis w książkę spawacza potwierdzający posiadanie uprawnień do spawania aluminium i stali nierdzewnych w metodzie TIG (141-2):

Miejsce szkolenia:

 • Kielce KSCKZiWS ul. Śląska 9, tel. 41/342 88 01,  607 124 613
* Przedstawiona oferta handlowa ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Zakład Doskonalenia Zawodowego zastrzega sobie prawo do odwołania poszczególnych kursów w uzasadnionych przypadkach
 
 ** Podana cena kursu została skalkulowana dla grupy uczestników liczącej co najmniej 10 osób
 

Najbliższe terminy kursu


Termin Miejscowość Cena System realizacji
2018.12.07 Kielce OKZ, ul. Śląska 2000 zł Stacjonarny Zapisz się

Zapisz się do szkoły

Szybko i wygodnie

Zapisz

Kontakt telefoniczny

zadzwoń do nas

Zadzwoń

Placówki szkoleniowe

Wybierz miejsce

Zobacz placówki