SZKOLENIE

Ręczne cięcie tlenowe

Nazwa szkolenia:

 • Ręczne cięcie tlenowe

Cel szkolenia:

 • zdobycie kwalifikacji do ręcznego przecinania tlenowego oraz teoretyczne i praktyczne przygotowanie do egzaminu przed komisją egzaminacyjną powołaną na podstawie atestu Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach

Wymagania wstępne dla kandydatów:

 • wiek powyżej 18 lat
 • ukończona co najmniej szkoła podstawowa, gimnazjalna lub zawodowa
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych

Tematyka szkolenia:

 • zagadnienia bhp przy cięciu tlenowym
 • zasada procesu cięcia tlenowego
 • budowa i zasada działania urządzeń do cięcia tlenowego
 • gazy stosowane przy cięciu tlenowym
 • ogólne warunki technologiczne cięcia tlenowego
 • technika ręcznego cięcia tlenowego
 • ocena jakości powierzchni po cięciu tlenowym
 • instruktaż wstępny
 • uruchomienie stanowiska do cięcia oraz zapalanie i regulacja płomienia
 • cięcie blachy według trasy (palnik z wózkiem lub bez wózka)
 • wycięcie pierścieni przy użyciu cyrkla
 • przebijanie otworów
 • cięcie profili walcowanych
 • ręczne ukosowanie blach (opcjonalnie)
 • cięcie rur i materiałów okrągłych (opcjonalnie)
 • dobór parametrów cięcia i ukosowania blach o różnej grubości

Liczba godzin zajęć:

 • 19 godz.

Sprawdzian wiedzy i umiejętności:

 • sprawdziany kontrolne w trakcie kursu
 • egzamin zewnętrzny przed komisją egzaminacyjną powołaną na podstawie atestu Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach

Wydawane dokumenty:

 • zaświadczenie wydane przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach (zgodnie z wytycznymi MEN i IS)
 • wpis do książki spawacza potwierdzający posiadanie uprawnień w zakresie ręcznego przecinania tlenowego

Miejsce szkolenia:

 • Kielce KSCKZiWS ul. Śląska 9, tel. 41/342 88 01,  607 124 613
* Przedstawiona oferta handlowa ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Zakład Doskonalenia Zawodowego zastrzega sobie prawo do odwołania poszczególnych kursów w uzasadnionych przypadkach
 
 ** Podana cena kursu została skalkulowana dla grupy uczestników liczącej co najmniej 10 osób
 

Najbliższe terminy kursu


Termin Miejscowość Cena System realizacji
2018.12.07 Kielce OKZ, ul. Śląska 800 zł Stacjonarny Zapisz się

Zapisz się do szkoły

Szybko i wygodnie

Zapisz

Kontakt telefoniczny

zadzwoń do nas

Zadzwoń

Placówki szkoleniowe

Wybierz miejsce

Zobacz placówki