SZKOLENIE

Spawanie blach elektrodami otulonymi- spoiny czołowe 111-2

Nazwa szkolenia:

 • Spawanie blach elektrodami otulonymi - spoiny czołowe (111-2)

Cel szkolenia:

 • zdobycie kwalifikacji do spawania blach elektrodami otulonymi - spoiny czołowe oraz teoretyczne i praktyczne przygotowanie do egzaminu przed komisją egzaminacyjną powołaną na podstawie atestu Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach

Wymagania wstępne dla kandydatów:

 • wiek powyżej 18 lat
 • ukończona co najmniej szkoła podstawowa, gimnazjalna lub zawodowa
 • ukończony kurs spawania blach i rur elektrodami otulonymi - spoiny pachwinowe (111-1)
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych

Tematyka szkolenia:

 • wprowadzenie do zagadnień wytwarzania stali
 • złącza spawane blach
 • spawalność stali
 • skurcz, naprężenia i odkształcenia
 • niezgodności spawalnicze
 • przegląd procesów spawania
 • bezpieczna praca na montażu
 • kontrola i badania
 • zapewnienie jakości w spawalnictwie
 • instruktaż wstępny
 • zestaw 12 ćwiczeń

Liczba godzin zajęć:

 • 183 godz.

Sprawdzian wiedzy i umiejętności:

 • sprawdziany kontrolne w trakcie kursu
 • egzamin zewnętrzny przed komisją egzaminacyjną powołaną na podstawie atestu Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach

Wydawane dokumenty:

 • świadectwo egzaminu kwalifikacyjnego spawacza, wydane przez komisję egzaminacyjną powołaną na podstawie atestu Instytutu Spawalnictwa

          w Gliwicach (w językach polskim, angielskim i niemieckim)

 • Wpis w książkę spawacza potwierdzający posiadanie uprawnień do spawania blach elektrodami otulonymi - spoiny czołowe (111-2)

Miejsce szkolenia:

 • Kielce KSCKZiWS ul. Śląska 9, tel. 41/342 88 01,  607 124 613
* Przedstawiona oferta handlowa ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Zakład Doskonalenia Zawodowego zastrzega sobie prawo do odwołania poszczególnych kursów w uzasadnionych przypadkach
 
 ** Podana cena kursu została skalkulowana dla grupy uczestników liczącej co najmniej 10 osób
 

Najbliższe terminy kursu


Termin Miejscowość Cena System realizacji
2018.12.07 Kielce OKZ, ul. Śląska 2100 zł Stacjonarny Zapisz się

Zapisz się do szkoły

Szybko i wygodnie

Zapisz

Kontakt telefoniczny

zadzwoń do nas

Zadzwoń

Placówki szkoleniowe

Wybierz miejsce

Zobacz placówki